کسب مدال نقره در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور توسط آقای حسن عابدی مدیر امور حقوقی شهرداری منطقه یک تبریز
کسب مدال نقره در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور توسط آقای حسن عابدی مدیر امور حقوقی شهرداری منطقه یک تبریز

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، در جریان برگزاری مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور ، مدیر امور حقوقی شهرداری منطقه یک تبریز موفق به دریافت مدال نقره شد .بر اساس این گزارش یکدوره مسابقات قهرمانی کارگران کشور در رشته دو و میدانی در کلانشهر اهواز برگزار شد که خوشبختانه در ماده […]

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، در جریان برگزاری مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور ، مدیر امور حقوقی شهرداری منطقه یک تبریز موفق به دریافت مدال نقره شد .
بر اساس این گزارش یکدوره مسابقات قهرمانی کارگران کشور در رشته دو و میدانی در کلانشهر اهواز برگزار شد که خوشبختانه در ماده ۱۵۰۰ متر این مسابقات مدیر امور حقوقی شهرداری منطقه یک آقای حسن عابدی که از ورزشکاران پر تلاش شهرداری می باشند پس از یک رقابت نفس گیر موفق به کسب مدال نقرۀ این مسابقات شدند.
شهردار منطقه یک برای این مدیر و همکار شایسته و ورزشکار عزیز آرزوی توفیق و سربلندی در تمام عرصه های زندگی را دارد .