بررسی روند پیشرفت اجرای GNAF در شهرداری منطقه ۷ تبریز
بررسی روند پیشرفت اجرای GNAF در شهرداری منطقه ۷ تبریز

جلسه پنجم GNAF در شهرداری منطقه ۷ تبریز تشکیل شده و طی آن روند پیشرفت و مشکلات کار بررسی شد. به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه هفت تبریز، این جلسه با حضور ادارات گاز استان، برق تبریز، بهداشت و درمان تبریز، اداره کل ثبت اسناد و ثبت احوال استان در محل شهرداری تبریز تشکیل شد […]

جلسه پنجم GNAF در شهرداری منطقه ۷ تبریز تشکیل شده و طی آن روند پیشرفت و مشکلات کار بررسی شد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه هفت تبریز، این جلسه با حضور ادارات گاز استان، برق تبریز، بهداشت و درمان تبریز، اداره کل ثبت اسناد و ثبت احوال استان در محل شهرداری تبریز تشکیل شد و روند پیشرفت طرح، اقدامات صورت گرفته و اختلافات موجود در نقشه و راهکارهای لازم برای رفع آنها مورد بررسی قرار گرفتند.
شهردار منطقه هفت یاد آور شد: این طرح که با هدف جانمایی و ارائه نقشه و بلوک از منطقه و معرفی مکان ها با کمک کد پستی و کد ملی اجرا می شود و در حوزه سلامت و بهداشت و ارائه نقشه جامع برای حوزه درمان و توسعه اقدامات در این زمینه قابل استفاده خواهد بود.
محمد علی سلیمی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح گفت: هدف این طرح ملی یکسان سازی اطلاعات بوده که در مدیریت شهری و ارائه خدمات نقش اساسی داشته و آنها را هدفمند و موثر می کند.
گفتنی است؛ شهرداری منطقه هفت تبریز در اجرای این طرح به عنوان پایلوت در تبریز انتخاب شده و تاکنون عملیات پیشرفت خوبی را به همراه داشته است.