برفروبی ۹۰هزارکیلومتر-باندازراهها ی استان آذربایجان شرقی
برفروبی ۹۰هزارکیلومتر-باندازراهها ی استان آذربایجان شرقی

درایام بارشهای سالجاری۹۰ هزارکیلومتر-باند ازراههای استان آذربایجان شرقی توسط اکیپهای راهداری برف روبی ونمک وشن پاشی شد.معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزوددرعملیات راهداری زمستانی دربارشهای سالجاری درکلیه محورهای استان بیش از۱۷هزار تن مخلوط شن ونمک مورداستفاده قرارگرفته است.غلامرضا رسول زاده گفت دراین ایام نیروهای راهداری اقدام به امدادرسانی […]

درایام بارشهای سالجاری۹۰ هزارکیلومتر-باند ازراههای استان آذربایجان شرقی توسط اکیپهای راهداری برف روبی ونمک وشن پاشی شد.معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزوددرعملیات راهداری زمستانی دربارشهای سالجاری درکلیه محورهای استان بیش از۱۷هزار تن مخلوط شن ونمک مورداستفاده قرارگرفته است.غلامرضا رسول زاده گفت دراین ایام نیروهای راهداری اقدام به امدادرسانی به ۲۰۰۵خودروکه به عناوین مختلف دربرف وکولاک گرفتارشده بودند نموده اند.وی اظهارداشت دراین مدت تعداد ۵۶۴۵موردراه روستایی برف روبی شده است. رسول زاده ادامه داددراین مدت همچنین به ۲۷۵ مسافراسکان داده شده است .وی تعداد ماشین آلات سبک وسنگین درگیردر عملیات راهداری زمستانی را۳۷۶دستگاه اعلام نموده و گفت:این تعداددستگاه شامل بلدوزر,لودر,گریدر,کامیون ,برف خور,نمک پاش,تراکتور وسایردستگاههای سبک وسنگین است که برای طرح راهداری زمستانی تجهیزشده اند.معاون راهداری اداره کل گفت تعداد۱۱۶۹ نفرعوامل راهداری زمستانی درقالب ۹۰ اکیپ راهداری تعدادنفرات درگیر دربرف روبی بوده اند.وی راههای تحت پوشش برف روبی استان رابیش از ۱۴۰۰۰کیلومتر برشمرد وگفت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درراستای وظایف ذاتی خودبابسیج همه جانبه همکاران وبکارگیری کلیه امکانات واستقراردرمسیرهای حوزه استحفاظی وافزایش گشت های راهداری به ویژه درمحورهای پرترددنسبت خدمات رسانی به مترددین جاده ها اقدام نموده است.وی همچنین به پاسخگویی ۲۴ ساعته به هموطنان ازطریق تلفن گویای ۱۴۱درخصوص وضعیت راهها وشرایط آب وهوایی اشاره نمود.