با کمک انجمن حمایت از زندانیان تبریز و خیرین :تبلت دنیای فرزندان زندانیان را عوض کرد
با کمک انجمن حمایت از زندانیان تبریز و خیرین :تبلت دنیای فرزندان زندانیان را عوض کرد

سردار نصرتی مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان تبریز در دیدار با خانواده های زندانیان افزود: انجمن حمایت از زندانیان تبریز با بهره گیری از ظرفیت خیرین بزرگوار تاکنون توانسته در تامین نیاز زیستی خانواده های تحت پوشش از جمله سبد غذایی و خدمات دارو درمان قدمهای کوچک را بردارد.وی گفت: تا به امروز مشکلی […]

سردار نصرتی مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان تبریز در دیدار با خانواده های زندانیان افزود: انجمن حمایت از زندانیان تبریز با بهره گیری از ظرفیت خیرین بزرگوار تاکنون توانسته در تامین نیاز زیستی خانواده های تحت پوشش از جمله سبد غذایی و خدمات دارو درمان قدمهای کوچک را بردارد.
وی گفت: تا به امروز مشکلی که خانواده های تحت پوشش را درگیر کرده شرایط تحصیل در این ایام کرونایی برای فرزندان نیازمندان می باشد لذا نداشتن لوازم از جمله تبلت گوشی برای فرزندان این خانواده ها بوده و خوشبختانه تلاش کردیم با همکاری کمیته امداد و خیرین بزرگ استان تعدادی تبلت خریداری و به خانواده هایی که تعداد محصل آنها زیاد بوده فقط یک دستگاه تبلت واگذار کنیم و این واقعا کافی نبوده و نیاز دارند فرزندان این خانواده ها که آرزو دارند مانند سایر دانش آموزان درس خوانده و خوشبخت باشند.
نصرتی با اشاره به اینکه هدف انجمن حمایت از خانواده زندانیان و حمایت از استحکام خانواده زندانی و حفظ رابطه عاطفی زندانی و خانواده است افزود: جلوگیری جدی از فروپاشی خانواده زندانی، سرکشی مستمر از خانواده های زندانیان باید به برنامه روزانه انجمن ها تبدیل شود زیرا حضور در جمع خانواده زندانی و درک مشکلات آنان از نزدیک ، دیده ها را نسبت به آنان عوض خواهد کرد.
ایشان با اظهار اینکه از خیرین عزیزی که تمایل به همکاری با انجمن حمایت از زندانیان را دارند می توانند با خرید تبلت دستگیری از فرزندان خانواده های زندانیان را خوشحال کنند و در اختیار آنها قرار دهند ما استقبال کرده وآرزوی توفیقات روزافزون را برای این خیرین بزرگوار از خدای منان خواهانیم.