نصب نرده های زمین بازی پارک کودک/ احداث سرویس بهداشتی
نصب نرده های زمین بازی پارک کودک/ احداث سرویس بهداشتی

از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز، نصب نرده های زمین بازی پارک کودک اجرائی شده و عملیات احداث سرویس بهداشتی این پارک هم آغاز گردیده است. به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۲ تبریز، به منظور تکمیل مجموعه تفریحی پارک کودک کوی دادگستری، نصب نرده های زمین بازی و نصب سرچراغ های روشنائی این پارک، […]

از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز، نصب نرده های زمین بازی پارک کودک اجرائی شده و عملیات احداث سرویس بهداشتی این پارک هم آغاز گردیده است.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۲ تبریز، به منظور تکمیل مجموعه تفریحی پارک کودک کوی دادگستری، نصب نرده های زمین بازی و نصب سرچراغ های روشنائی این پارک، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه عملیاتی شده است.
معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز همچنین عملیات احداث سرویس بهداشتی این پارک را آغاز کرده است.
بنابه اعلام منطقه ۲ شهرداری، عملیات احداث دیواره سنگی حائل و نرده گذاری دیواره پارک به همراه جدول گذاری آن خاتمه یافته و نرده گذاری زمین بازی کودکان هم به اجرا درآمده است.
گفتنی است: برای احداث این مجموعه تفریحی در حدود ۱۱ هزار مترمربع، اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال هزینه می شود.