برگزاری جلسه کمیته اجرایی دفتر مشارکتهای مردمی حساب ۱۰۰ امام (ره )
برگزاری جلسه کمیته اجرایی دفتر مشارکتهای مردمی حساب ۱۰۰ امام (ره )

جلسه کمیته اجرایی دفتر مشارکتهای مردمی حساب ۱۰۰ امام (ره )با حضور مدیر کل محترم ، قائم مقام محترم نماینده ولی فقیه  ، معاونین محترم حوزه های پشتیبانی ، عمران روستایی ، مسکن شهری و روستایی و سرپرست مدیریت حساب ۱۰۰ امام  در اتاق جلسه بنیاد مسکن استان تشکیل شد.در ابتدا دبیر جلسه آقای مهندس دادروان مدیر […]

جلسه کمیته اجرایی دفتر مشارکتهای مردمی حساب ۱۰۰ امام (ره )با حضور مدیر کل محترم ، قائم مقام محترم نماینده ولی فقیه  ، معاونین محترم حوزه های پشتیبانی ، عمران روستایی ، مسکن شهری و روستایی و سرپرست مدیریت حساب ۱۰۰ امام  در اتاق جلسه بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
در ابتدا دبیر جلسه آقای مهندس دادروان مدیر حساب ۱۰۰ امام(ره) ، ضمن خوش آمد گویی به اعضاء جلسه ، در خصوص پرونده های ارجاعی  و اقدامات صورت گرفته در یک ماهه گذشته در ارتباط با تسهیل روند پرداخت کمکهای نقدی و غیر نقدی خیرین و ارائه پیشنهاد در این زمینه از جمله خرید دستگاه POS، فعال سازی سایر روشهای پرداخت کمک های نقدی ( استفاده از اپلیکیشن آپ و کد دستوری مربوط به حساب ۱۰۰ ) توضیحات مبسوطی ارائه دادند .
سپس مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آقای مهندس باباپور،ضمن تشکر از اقدامات موثر سرپرست مدیریت حساب ۱۰۰  در یک ماه گذشته ، در زمینه فعال سازی شهرستانها در ارتباط با کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین و ایجاد تعامل با آنهاتاکید نمودند.
 درپایان هر یک از اعضاء جلسه در خصوص راهکارهای عملی برای فعال تر نمودن فعالیتهای حساب ۱۰۰ اظهار نظر نمودهو موارد مورد بحث جمع بندی و برای اقدام لازم صورتجلسه گردید.