طی جلسه ای با حضور مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری و شهردار منطقه ۲ تبریز صورت گرفت؛
طی جلسه ای با حضور مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری و شهردار منطقه ۲ تبریز صورت گرفت؛

اتخاذ تصمیمات ویژه جهت حل مشکلات قطعه زمین واگذار شده از سوی شهرداری منطقه ۲ جلسه مشترک سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز با شهرداری منطقه ۲ تبریز در خصوص حل مشکلات و موانع موجود در قطعه زمین واگذار شده از سوی شهرداری منطقه ۲ جهت احداث بازارچه محلی، تشکیل شد. به گزارش […]

اتخاذ تصمیمات ویژه جهت حل مشکلات قطعه زمین واگذار شده از سوی شهرداری منطقه ۲

جلسه مشترک سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز با شهرداری منطقه ۲ تبریز در خصوص حل مشکلات و موانع موجود در قطعه زمین واگذار شده از سوی شهرداری منطقه ۲ جهت احداث بازارچه محلی، تشکیل شد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، جلسه مشترکی با حضور ابراهیم محمدی مدیرعامل سازمان و باقر خوشنواز شهردار منطقه ۲ تبریز بهمراه معاونین و مدیران در محل دفتر مدیریت سازمان تشکیل شد.
در این جلسه موانع و مشکلات موجود در قطعه زمین واگذار شده به سازمان برای احداث بازارچه محلی واقع در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۲(شهرک یاغچیان) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت رفع موانع، اتخاذ و دستورات مقتضی صادر گردید.