با حضور پلیس راهور ، معاون فنی و عمرانی و رئیس حمل و نقل شهرداری منطقه یک تبریز و مشاورین و کارشناسان حمل و نقل آغاز شد :
با حضور پلیس راهور ، معاون فنی و عمرانی و رئیس حمل و نقل شهرداری منطقه یک تبریز و مشاورین و کارشناسان حمل و نقل آغاز شد :

جلسه بررسی جانمایی احداث پل عابر پیاده خیابان شهید بابائی در مسیر خیابان شهید رجائی ( یوسف آباد ) به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، جلسه بررسی جانمائی احداث پل عابر پیاده خیابان شهید بابائی در مسیر خیابان شهید رجائی ( یوسف آباد ) با حضور پلیس راهور ، معاون فنی و […]

جلسه بررسی جانمایی احداث پل عابر پیاده خیابان شهید بابائی در مسیر خیابان شهید رجائی ( یوسف آباد )

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، جلسه بررسی جانمائی احداث پل عابر پیاده خیابان شهید بابائی در مسیر خیابان شهید رجائی ( یوسف آباد ) با حضور پلیس راهور ، معاون فنی و عمرانی و رئیس حمل و نقل شهرداری منطقه یک و مشاورین و کارشناسان حمل و نقل برگزار شد .
بر اساس این گزارش با توجه به بررسی های بعمل آمده و در خواستهای شهروندان مبنی بر نصب پل عابر پیاده در مسیر خیابان شهید بابائی واقع در خیابان شهید رجائی ( یوسف آباد ) جهت ایجاد ایمنی و کاهش مخاطرات احتمالی ، پس از مصوبات لازم شورای ترافیک ، جلسه بررسی وضعیت و جانمائی پل عابر پیاده در محل با حضور پلیس راهور ، معاون فنی و عمرانی و رئیس اداره ترافیک منطقه ، مشاورین و کارشناسان مربوطه برگزار شد .
شایان ذکر است پس از انجام مراحل اولیه این طرح ، فاز عملیاتی پروژه توسط منطقه یک آغاز خواهد شد .