مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه:سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی به گلزار شهدای وادی رحمت و سایر آرامستان های سطح شهر در یوم الرغائب (اولین پنجشنبه ماه رجب)منوط به صدور مجوز توسط ستاد محترم مبارزه با کرونای استان و شهرستان می باشد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه:سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی به گلزار شهدای وادی رحمت و سایر آرامستان های سطح شهر در یوم الرغائب (اولین پنجشنبه ماه رجب)منوط به صدور مجوز توسط ستاد محترم مبارزه با کرونای استان و شهرستان می باشد.

به گزارش نسیم تبریز به نقل ازروابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه، ایمان غنی زاده با اعلام این  خبر گفت؛ باتوجه به دعوت مدیر عامل محترم ساز مان آرامستانهای شهرداری تبریز وهماهنگی وجلسات مشترک ودرصورت صدور مجوز ستاد محترم استانی و شهرستانی مبارزه با ویروس منحوس کرونا وبا رعایت دستورالعملهای ابلاغی بهداشتی این شرکت […]

به گزارش نسیم تبریز به نقل ازروابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه، ایمان غنی زاده با اعلام این  خبر گفت؛ باتوجه به دعوت مدیر عامل محترم ساز مان آرامستانهای شهرداری تبریز وهماهنگی وجلسات مشترک ودرصورت صدور مجوز ستاد محترم استانی و شهرستانی مبارزه با ویروس منحوس کرونا وبا رعایت دستورالعملهای ابلاغی بهداشتی این شرکت آمادگی دارد با برنامه ریزی و ساماندهی مناسب و تخصیص ناوگان مورد نیاز در قالب  ناوگان بخش خصوصی تحت نظارت به گلزار شهدای وادی رحمت و سایر آرامستان های شهر سرویس دهی نماید.
وی تصریح کرد: در صورت صدور مجوز،این خدمات دهی با نظارت و کنترل عوامل معاونت بهره برداری و گشت های نظارت و بازرسی و پشتیبانی فنی و انتظامی و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا و با استقرار اکیپهای ضدعفونی مستمر ناوگان و تاسیسات در پایانه ها، و الزام استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی خدمات مناسب و بهینه ای برای جابجایی شهروندان در روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه به گلزار شهدای وادی رحمت و سایر آرامستانهای سطح شهر انجام خواهد شد.