توسط اداره حمل و نقل و ترافیک معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک اجرائی شد
توسط اداره حمل و نقل و ترافیک معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک اجرائی شد

عملیات خط کشی عابر پیاده در خیابان عباسی به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، عملیات خط کشی عابر پیاده در خیابان عباسی توسط اداره حمل و نقل و ترافیک معاونت فنی و عمرانی منطقه یک اجرائی شد .بر اساس این گزارش جهت ایجاد تسهیل در عبور و مرور و ایجاد روان سازی […]

عملیات خط کشی عابر پیاده در خیابان عباسی

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، عملیات خط کشی عابر پیاده در خیابان عباسی توسط اداره حمل و نقل و ترافیک معاونت فنی و عمرانی منطقه یک اجرائی شد .
بر اساس این گزارش جهت ایجاد تسهیل در عبور و مرور و ایجاد روان سازی در یکی از پرترددترین مسیرهای سطح منطقه در خیابان عباسی طرح خط کشی عابر پیاده توسط اداره حمل و نقل و ترافیک معاونت فنی و عمرانی منطقه اجرائی و به صورت شبانه انجام پذیرفت .
این اقدام می تواند جهت ایجاد حفظ امنیت مسیر عابرین پیاده در عرض خیابان و علائم هشدار دهنده به رانندگان بسیار مهم و مؤثر بوده و باعث کاهش مخاطرات گردد .