پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران وارد مرحله جدید شد
پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران وارد مرحله جدید شد

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با مهم برشمردن مستندسازی دانش کارکنان، از استقرار نظام جامع مدیریت دانش با رویکرد کوچینگ خبر داد. به گزارش نسیم تبریز به نقل ازروابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران، نخستین جلسه پباده سازی یکپارچه سیستم مدیریت دانش با حضور مدیرعامل، مدیران و روسای ستادی و همچنین مدیران مناطق عملیاتی انتقال […]

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با مهم برشمردن مستندسازی دانش کارکنان، از استقرار نظام جامع مدیریت دانش با رویکرد کوچینگ خبر داد.

به گزارش نسیم تبریز به نقل ازروابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران، نخستین جلسه پباده سازی یکپارچه سیستم مدیریت دانش با حضور مدیرعامل، مدیران و روسای ستادی و همچنین مدیران مناطق عملیاتی انتقال گاز به صورت ویدئو کنفرانس و مجریان پروژه برگزار شد.

مهدی جمشیدی دانا در این جلسه، به ضرورت اجرای مدیریت دانش در سازمان پرداخت و گفت: جلوگیری از اتلاف سرمایه های فکری، افزایش خلاقیت نوآوری و انگیزه کارکنان و افزایش بهره وری و اثربخشی از جمله اهداف سیستم مدیریت دانش است.

جمشیدی دانا با اشاره به فرهنگ سازی و آمادگی شرکت انتقال گاز ایران جهت پیاده سازی این سیستم، گفت: می‌بایست با تشکیل کارگروه و کمیته های تخصصی، سفیران دانش، دوره‌های آموزشی، بازدید و جلسات حضوری در ستاد و مناطق عملیاتی نسبت به جاری سازی سیستم یکپارچه مدیریت دانش در سازمان اقدام کرد.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با تاکید به مدیران ستادی و مناطق عملیاتی بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش بر اساس تجربیات حاصله از سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات (cmms) گفت: از ویژگیهای این پروژه، پیاده سازی مدیریت دانش با رویکرد کوچینگ می باشد که نمونه های اولیه در مناطق یک، دو و هشت آغاز خواهد شد و سپس با پرورش مربی، در دیگر مناطق نیز اجرایی خواهد شد.

جمشیدی دانا به برقراری ارتباط مدیریت دانش با فرآیندهای شرکت انتقال گاز ایران پرداخت و ادامه داد: با آگاهی و شناخت وضع موجود و ارزیابی سطوح بلوغ و نقشه راه مدیریت دانش باید در مستندسازی دانش کارکنان تلاش نمائیم.

وی گفت: با برنامه ریزی های انجام شده اجرای سیستم مدیریت دانش در هشت گام و طی مدت ۲۰ ماه در شرکت انتقال گاز ایران پیاده سازی می‌گردد.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با تاکید بر مستندسازی دانش سازمان، گفت: امیدوارم با تدوین استراتژی و طراحی چرخه مدیریت، درس آموخته‌ها و توانمندسازی کارکنان، گامی موثر در بهبود حل مسائل سازمان برداریم.