شهروند محوری اولویت پروژه های فرهنگی و توسعه ای شهرداری منطقه ۷ تبریز
شهروند محوری اولویت پروژه های فرهنگی و توسعه ای شهرداری منطقه ۷ تبریز

شهردار منطقه هفت تبریز از بر اهمیت و جایگاه تمامی اقشار جامعه در پروژه های فرهنگی و توسعه ای شهرداری منطقه هفت تاکید کرد و گفت: این رویکرد در سه سال اخیر بیش از گذشته بهبود و توسعه یافته است. به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه هفت تبریز، محمد علی سلیمی در گفتگو با خبرنگاران […]

شهردار منطقه هفت تبریز از بر اهمیت و جایگاه تمامی اقشار جامعه در پروژه های فرهنگی و توسعه ای شهرداری منطقه هفت تاکید کرد و گفت: این رویکرد در سه سال اخیر بیش از گذشته بهبود و توسعه یافته است.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه هفت تبریز، محمد علی سلیمی در گفتگو با خبرنگاران در جلسه خبری با اشاره به توجه شهرداری این منطقه بر شهروند محور بودن پروژه های فرهنگی و رفاهی و خدماتی گفت: طی سه سال  اخیر پارک های مختلفی در این منطقه احداث شده اند که در تمامی آنها برای سهولت استفاده و حضور تمامی شهروندان از کودکان تا افراد مسن یا دارای معلولیت در نظر گرفته شده و مسیرها به صورت رمپ کار شده اند.
وی همچنین از کاهش میزان بهره گیری از پله در این پروژه ها خبر داد و اظهار داشت: پارک های کوهستان، یاسمن در کوی مختاروند، خانواده و شهدای حرم از جمله پارک هایی هستند که در سه سال اخیر احداث شده و میزان پله های کار شده در آنها به صورت حداقل بوده و در کنار پله گذاری از رمپ نیز استفاده شده است.
سلیمی در ادامه سخنان خود پارک ترافیک را از جمله فضاهای شهری عنوان کرد که به فرهنگسازی و اموزش برای کودکان اختصاص یافته است.
شهردار منطقه هفت توسعه فضاهای شهری برای کودکان را از دیگر اهداف این شهرداری اعلام کرد و افزود: در پارک ترافیک با ایجاد المان و تابلوها در راستای اموزش و فرهنگسازی به همراه فضای بازی زمینه یادگیری و آشنایی با مفاهیم ترافیکی را برای کودکان فراهم آورده است.
سلیمی همچنین از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای شهر دوستدار کودک را ایجاد فضاهای فرهنگی و آموزشی در فرهنگسراها برای کودکان و ایجاد اتاق بازی برای آنها عنوان کرد.