مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

امور اجتماعی عصاره اداره کل و نقش بی بدیلی در آرامش جامعه کار و تولید دارد مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اظهار کرد: امور اجتماعی عصاره اداره کل و نقش مهمی در آرامش بخشیدن در جامعه کار و تولید دارد. حسین فتحی در آئین معرفی سرپرست اداره امور حمایتی و آسیب های […]

امور اجتماعی عصاره اداره کل و نقش بی بدیلی در آرامش جامعه کار و تولید دارد

مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اظهار کرد: امور اجتماعی عصاره اداره کل و نقش مهمی در آرامش بخشیدن در جامعه کار و تولید دارد.

حسین فتحی در آئین معرفی سرپرست اداره امور حمایتی و آسیب های اجتماعی و نیز سرپرست اداره امور بیمه ای گفت: بخش امور اجتماعی عصاره اداره کل و اهداف آن آرامش بخشیدن به جامعه کار و تولید است.

وی افزود: تمامی فعالیت ها و خدمات در این حوزه منجر به خدمات رفاهی در جامعه می گردد و خروجی خدمات صادقانه دولت در جامعه در رفاه اجتماعی محسوس است.

فتحی با بیان نقش راهبردی  حوزه ی معاونت امور اجتماعی افزود: تلاش بر این است با تلاش مضاعف در حوزه ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و خدمات بیمه ای و فرهنگی ورزشی در جامعه کار و تولید رفاه نسبی را در این حوزه تامین کنیم و پیش بینی، پیشگیری آموزش و ایجاد شور و نشاط و سلامتی در جامعه در اولویت برنامه ها قرار دارد.

در این نشست پس از صحبتهای معاون امور اجتماعی اداره کل پیرامون اقدامات صورت گرفته و برنامه های پیش رو با ابلاغ حکمی از سوی مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی رامین حسن پور به عنوان سرپرست اداره امور حمایتی و آسیب های اجتماعی و مجید فصیحی به سمت سرپرست اداره امور بیمه ای معاونت امور اجتماعی منصوب و معرفی شدند همچنین در این مراسم از خدمات محمود هاشمی که به افتخار بازنشستگی نائل گردید با اهداء لوح تقدیر شد.