بخشودگی جرائم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف
بخشودگی جرائم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف

مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی با اعلام این خبر، اذعان داشت کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف تا پایان تیر ماه سال جاری فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه es.tamin.ir نسبت به ارائه درخواست و ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام نمایند. به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، […]

مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی با اعلام این خبر، اذعان داشت کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف تا پایان تیر ماه سال جاری فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه es.tamin.ir نسبت به ارائه درخواست و ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، جعفر سمساری، مدیر کل تأمین اجتماعی استان با بیان اینکه در سال۱۴۰۰ به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها، سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف و در اجرای بند (ث) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نسبت به اجرای بخشودگی جرائم کارفرمایان اقدام نموده است، اذعان داشت، مشمولین این تسهیلات کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام نموده اند.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان با بیان اینکه کارفرمایان کارگاه‌های مذکور به‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های که لغایت اسفند ماه ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده است، می‌بایست حداکثر لغایت ۳۱‏‏/۰۴‏‏/۱۴۰۰ نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانیes.tamin.ir اقدام نمایند، تصریح کرد، حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ  ثبت درخواست کارفرما، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیر حضوری به متقاضی اعلام خواهد گردید و  چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت۱۰ روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای (دفعتا) بدهی و یا تقسیط آن بهمراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام ننماید، این امر به‌منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی تسهیلات  مقرر در قانون مذکور خواهد بود.
وی تصریح کرد، در صورتی‌که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم الاجرا  شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
جعفر سمساری خاطر نشان کرد، درخصوص کارگاه¬هایی که در بهمن ماه ۱۳۹۸ فاقد لیست و پرداخت حق بیمه می¬ باشند و یا کارگاه هایی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشند، لیست حق بیمه ماهی که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند ۱۳۹۹را دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه  قرار می گیرد. و همچنین کارگاه هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال ۱۳۹۹ به بعد مجددا شروع به فعالیت نموده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت نمایند، بیشترین تعداد بیمه شدگان لیست ارسالی در یکسال منتهی به قبل ‌از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه،  مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود. 
مدیر کل تأمین اجتماعی استان در خصوص نحوه احتساب بخشودگی جرایم جهت کارگاههای مشمول اذعان داشت امکان تقسیط بدهی از ۱۲ تا ۳۶ ماه پیش بینی شده است که متناسب با تعداد اقساط، ۱۰۰درصد تا ۵۰ درصد جرائم بخشوده خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه کارگاه‌های ورشکسته، درحال‌تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه می‌باشد، مشمول این بخشنامه نخواهند بود، افزود چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی های تقسیط شده موضوع این بخشنامه را در سر‌رسید مقرر پرداخت ننماید و یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر اقدام نماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.