عملیات احیاء و مرمت آبنمای فلکه مصدق واقع در ولی عصر ( عج ) توسط اکیپ های فنی و عمرانی منطقه ۱
عملیات احیاء و مرمت آبنمای فلکه مصدق واقع در ولی عصر ( عج ) توسط اکیپ های فنی و عمرانی منطقه ۱

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، اکیپ های فنی و عمرانی این منطقه عملیات احیاء و مرمت آبنمای فلکه مصدق واقع در ولیعصر ( عج )  را در دستور کار خود قرار دادند .بر اساس این گزارش ، یکی از مؤلفه های که می تواند سیما و منظر شهری را برای شهروندان […]

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، اکیپ های فنی و عمرانی این منطقه عملیات احیاء و مرمت آبنمای فلکه مصدق واقع در ولیعصر ( عج )  را در دستور کار خود قرار دادند .
بر اساس این گزارش ، یکی از مؤلفه های که می تواند سیما و منظر شهری را برای شهروندان مطلوب نماید بهره گیری از عناصر طبیعت است چرا که ذات زندگی انسان پیوند ناگسستنی با این عناصر دارند و سیمای هر شهر گویای فرهنگ و نگرش مردم آن شهر است و امروزه شهرها به فضاهایی آرام نیاز دارند تا بتوانند حس مطلوبی را در شهروندان در حین عبور و مرورهای روزانه شان ایجاد کنند و از طرفی آبنماها از لحاظ شاخص های بصری می تواند در منظر سازی محیط و ارتقای هویت آن مؤثر می باشد .
این گزارش می افزاید : بر همین اساس مقرر گردید عملیات بهسازی ، احیاء و مرمت آبنمای فلکه مصدق واقع در ولیعصر ( عج ) توسط اکیپ های فنی و عمرانی منطقه آغاز گردد که هم اکنون عملیات عمرانی در این آبنما اجرائی شده است .