معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۳ تبریزخبر داد :
معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۳ تبریزخبر داد :

رفت و روب مکانیزه جداول مسیرهای آزادی و کمربندی میانی معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۳ تبریزاز رفت و روب جداول مسیرهای آزادی و کمربندی میانی به صورت مکانیزه خبر داد‌. به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز؛ یعقوب غیور با اشاره به نظافت شهری به عنوان یکی از مهمترین وظایف حوزه […]

رفت و روب مکانیزه جداول مسیرهای آزادی و کمربندی میانی

معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۳ تبریزاز رفت و روب جداول مسیرهای آزادی و کمربندی میانی به صورت مکانیزه خبر داد‌.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز؛ یعقوب غیور با اشاره به نظافت شهری به عنوان یکی از مهمترین وظایف حوزه خدمات ، اظهار داشت: تمامی معابر اصلی سطح منطقه به صورت مکانیزه و با استفاده از ماشین آلات صنعتی رفت و روب می شوند.
غیور با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی معابر اصلی سطح حوزه با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات روز و به صورت مکانیزه رفت و روب می شود، خاطر نشان کرد: امروز می توانیم این ادعا را داشته باشیم که در امر نظافت شهر با کمترین مشکل روبه رو هستیم .
وی اضافه کرد: برای شهروندان ، زیبایی بصری یکی از مهمترین اولویت ها بوده و حائز اهمیت می باشد که این امر مسئولیت مدیران شهری به ویژه حوزه خدمات شهری منطقه را سنگین‌ تر می ‌کند.