مدیرعامل سازمان عمران تبریز خبر داد :
مدیرعامل سازمان عمران تبریز خبر داد :

 پایه اطمینان موقت پل مهندس اشرف‌نیا برچیده شد . مدیرعامل سازمان عمران تبریز از برچیدن پایه اطمینان موقت پل مهندس اشرف‌نیا با توجه به مقاومت بتن‌ریزی عرشه پل خبر داد. به گزارش امور ارتباطات سازمان عمران، بابک شریفی اظهار داشت : با عنایت به اتمام عملیات اجرائی پل روگذر همسان کابلی توسط سازمان عمران تبریز […]

 پایه اطمینان موقت پل مهندس اشرف‌نیا برچیده شد .

مدیرعامل سازمان عمران تبریز از برچیدن پایه اطمینان موقت پل مهندس اشرف‌نیا با توجه به مقاومت بتن‌ریزی عرشه پل خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان عمران، بابک شریفی اظهار داشت : با عنایت به اتمام عملیات اجرائی پل روگذر همسان کابلی توسط سازمان عمران تبریز وسپری شدن دوره ۲۸ روزه مقاومت بتن روی عرشه واحراز مقاومت مورد نیاز بتن، پایه اطمینان برچیده شد .

او افزود : مطابق هماهنگی انجام یافته با مهندسین مشاور طراح پروژه نسبت به بارگزاری استاتیکی روی عرشه پل و در وسط دهانه و بحرانی ترین نقطه به مدت ۴۸ ساعت اقدام گردید. 

مدیرعامل سازمان عمران تبریز تصریح کرد : با توجه به رقوم ارتفاعی اندازه گیری شده مربوط به قبل و بعد از بارگزاری خیز وسط دهانه که در حد مجاز بودند ، مقرر گردید نسبت به برچیدن پایه کمکی  میانی پل که در حین اجرا به صورت موقت نصب شده بود اقدام شود.

او اضافه‌ کرد : با توجه به اتمام پروژه ترافیکی پل مهندس اشرف‌نیا، در صورت بهبود شرایط کرونایی شهر و در اولین فرصت این پروژه به بهره‌برداری رسیده و در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

پل مهندس اشرف‌نیا (همسان کابلی) یکی از مهمترین پروژه‌های سازمان عمران تبریز در حوزه ترافیک است که با افتتاح آن بار ترافیکی تحمیل شده بر پل اتحاد ملی( کابلی) کاسته شده و دسترسی به مسیر چایکنار از سمت ائل‌گلی تسهیل خواهد شد.