انجام خط کشی ترافیکی رمپ اصلاحی توانیر به بلوار استاد شهریار
انجام خط کشی ترافیکی رمپ اصلاحی توانیر به بلوار استاد شهریار

شهرداری منطقه ۲ تبریز به منظور افزایش ضریب ایمنی وسایل نقلیه شهری، خط کشی ترافیکی رمپ اصلاحی توانیر به بلوار استاد شهریار را به انجام رساند. به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۲ تبریز، رامین سعیدی رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه با اعلام این خبر گفت: به منظور تامین امنیت عبوری وسایل […]

شهرداری منطقه ۲ تبریز به منظور افزایش ضریب ایمنی وسایل نقلیه شهری، خط کشی ترافیکی رمپ اصلاحی توانیر به بلوار استاد شهریار را به انجام رساند.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۲ تبریز، رامین سعیدی رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه با اعلام این خبر گفت: به منظور تامین امنیت عبوری وسایل نقلیه عمومی، خط کشی ترافیکی رمپ اصلاحی توانیر به بلوار استاد شهریار که از پروژه های مکمل پل همسان کابلی تبریز بشمار می آید؛ به انجام رسید.
سعیدی افزود: دو مسیر مکمل دیگر از جمله لوپ جنوب غربی و رمپ شمال غربی پل همسان کابلی نیز خط کشی ترافیکی شده است.
رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک معاونت فنی و  عمرانی منطقه در ادامه تصریح کرد: به منظور تکمیل پروژه پل همسان کابلی تبریز، در سایر مسیرهای مکمل این پل، روند خط کشی ترافیکی ادامه دارد.