بازدید فرماندار شهرستان اسکو و مدیرکل بنیاد مسکن استان از پروژه کنارگذر روستای اسفنجان
بازدید فرماندار شهرستان اسکو و مدیرکل بنیاد مسکن استان از پروژه کنارگذر روستای اسفنجان

 مهندس بابک رضی منش فرماندار شهرستان اسکو به همراه مهندس باباپورمدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، مهندس مقتومی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان، دکتر عادلی فر بخشدار مرکزی، دکتر صمدپور کارشناس مسئول مطالعات طرح های عمرانی بنیاد مسکن استان،حسن زاده مدیر بنیاد مسکن شهرستان اسکو و دهیار و رئیس شورای اسلامی از پروژه کنارگذر روستای […]

 مهندس بابک رضی منش فرماندار شهرستان اسکو به همراه مهندس باباپورمدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، مهندس مقتومی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان، دکتر عادلی فر بخشدار مرکزی، دکتر صمدپور کارشناس مسئول مطالعات طرح های عمرانی بنیاد مسکن استان،حسن زاده مدیر بنیاد مسکن شهرستان اسکو و دهیار و رئیس شورای اسلامی از پروژه کنارگذر روستای اسفجان بازدید، مسائل و مشکلات پروژه مذکور بررسی و دستورات لازم در جهت تسریع پروژه کنارگذر روستای اسفنجان صادر شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان درحین بازدیدضمن تاکید برتسریع درروند اجرای پروژه کنارگذراسفنجان طی سخنانی رسالت اصلی این نهاد راخدمت به محرومین بویژه درسطح روستاها دانست وابراز امیدواری کرد که با همکاری های بیشتر این نهاد وسایر دستگاههای اجرایی بتوانیم خدمات مطلوبتری به اقشارکم درآمد جامعه ارائه دهیم.
مهندس باباپورافزود:بنیاد مسکن با رفع محرومیت درمناطق روستایی بهبود سطح وکیفیت زندگی روستاییان ایجاد اشتغال وافزایش بهره وری آنان نقش موثری درتوسعه استان وشهرستان دارد.
درادامه فرماندار شهرستان اسکو ضمن تشکرازمدیروهمکاران بنیاد مسکن شهرستان اسکو،فعالیت های بنیاد مسکن را متنوع وگسترده دانست ونقش این نهاد انقلابی رادرزمینه خدمت به محرومان،اقشارکم درآمد وروستاییان مهم عنوان کرد.
مهندس رضی منش ضمن بازدید از این پروژه،خدمات بنیاد مسکن راشایسته قدردانی دانست وخاطر نشان کرد:این روستا می تواند نماد بسیار مناسبی ازخدمات بنیاد مسکن دربهسازی معابر روستایی وخدمت به روستاییان باشد.