مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز: با ارائه خدمات بهتر در تحقق شعار سال سهیم باشیم
مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز: با ارائه خدمات بهتر در تحقق شعار سال سهیم باشیم

فیروز خدائی بر استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی، ارائه خدمات بهتر و اجرای روش های متفاوت و رو به بهبود در راستای پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تولید تاکید کرد. به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، فیروز خدائی، مدیر این منطقه، در حاشیه آموزش کارگاهی چالشها و […]

فیروز خدائی بر استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی، ارائه خدمات بهتر و اجرای روش های متفاوت و رو به بهبود در راستای پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تولید تاکید کرد.

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، فیروز خدائی، مدیر این منطقه، در حاشیه آموزش کارگاهی چالشها و مسائل پیمانهای جاری و سرمایه ای، گفت: لازم است در اجرای کیفی فعالیت‌ها، انجام پروژه‌های پیمانی و مسائل پیمانهای جاری و سرمایه ای نظارت کامل داشته و در مدیریت پیمانها کوشا باشیم.

خدایی بر رعایت مقررات و دستورالعمل های پیمانها اشاره کرد و افزود: لزوم پایبندی به مقوله مشتری مداری و رعایت حقوق آنها با التزام به قوانین و مقررات بوده و هر گونه حرکت و تصمیم گیری در خصوص پیمانکاران و مسائل پیمانهای جاری و سرمایه ای در چارچوب مفاد پیمان می باشد.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز اظهار داشت: برای افزایش رضایت مندی در بخش کارکنان پیمانکاری بایستی ساز و کار مدون و منضبطی تدوین شده تا بتواند در پایان هر ماه حقوق و دستمزد خود را دریافت کنند و تحقق این هدف جزء با همکاری مسئولین و نمایندگان شرکت های پیمانکاری میسر نخواهد شد.

وی در پایان، خواستار اهتمام جدی در برگزاری قانون مناقصات و دقت در صورت وضعیت پیمانکاران شد و ادامه داد: نیاز است در تحویل اقلام به پیمانکاران نهایت دقت خود را بکار گرفته و در حفظ و نگهداری اموال و کالای موجود در انبارها و تهیه و تأمین تقاضاهای مورد نیاز، کوشا باشیم.