مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی؛حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمری بگیران، شامل افزایش سنواتی و متناسب سازی خواهد بود
مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی؛حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمری بگیران، شامل افزایش سنواتی و متناسب سازی خواهد بود

جلسه تبیین موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با حضور رییس کانون بازنشستگان و جمعی از نمایندگان بازنشستگان برگزار شد. به گزارش صدای آناک به نقل ازاداره روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی، جعفر سمساری، مدیر کل تامین اجتماعی استان در این جلسه با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی با استفاده […]

جلسه تبیین موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با حضور رییس کانون بازنشستگان و جمعی از نمایندگان بازنشستگان برگزار شد.

به گزارش صدای آناک به نقل ازاداره روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی، جعفر سمساری، مدیر کل تامین اجتماعی استان در این جلسه با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود به درخواست به حق بازنشستگان جامه عمل پوشانده و متناسب سازی مرحله دوم را نیز اجرا نمود، تصریح کرد، احکام این عزیزان صادر و دریافت حقوق و مستمری اردیبهشت ماه، مشمول متناسب سازی و اعمال ۹۶ قانون تامین اجتماعی مبنی بر افزایش سنواتی خواهد بود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان با بیان اینکه با هم فکری و تایید کانون های بازنشستگی در احکام صادره مقرر شده است که افزایش سنواتی بر مجموع مبالغ مستمری و متناسب سازی اسفند ماه سال ۱۳۹۹ اعمال گردد افزود، جبران ۷۵ درصد عقب ماندگی مستمری سال برقراری به نسبت حداقل مستمری در محاسبه احکام جدبد صورت پذیرفته و با توجه به انتظارات و مطالبات همه سطوح بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، مقرر شد است که بعد از اعمال ماده ۹۶ و اجرای متناسب سازی حقوق و افزایش مزایای جانبی، دریافتی هیچ مستمری بگیری کمتر از یک و نیم برابر مجموع پرداختی اسفند ماه سال ۹۹ نباشد.

جعفر سمساری، با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اقدامی تاریخی در سازمان تامین اجتماعی بوده است که بر اساس آن حقوق حداقل بگیران نسبت به اسفند ماه ۹۸، بالغ بر دو و نیم برابر افزایش داشته، عدالت بیمه ای را اساس محاسبات و پرداخت ها دانسته و تصریح کرد مدت زمان پرداخت حق بیمه و میزان حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه منجر به بازنشستگی از مؤلفه های مؤثر در متناسب سازی بوده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان وصول مطالبات و پایداری منابع سازمان با رونق اشتغال را مورد تاکید قرار داده و تصریح کرد، تامین منابع مورد نیاز، لازمه ارتقای کمی و کیفی خدمات سازمان است.

محمد مسگری، رییس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی استان نیز در این نشست با قدردانی از اقدام تاریخی سازمان در خصوص متناسب سازی، اذعان داشت این دستاورد حاصل مطالبه گری مجموعه بازنشستگان و همراهی و همگامی مدیران و مسئولان است که امید است با این اقدام جامع شاهد بهبود نسبی معیشت بازنشستگان باشیم.

عضو کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به ضرورت رعایت سه جانبه گرایی در سازمان در راستای پیگیری مطالبات صنفی، دایمی سازی متناسب سازی و رفع شکاف موجود در جبران عقب ماندگی مستمری زمان برقراری را مورد تاکید قرار داده و اذعان داشت بایستی جوانب انصاف را رعایت نموده و دستاورد حاصل را ارج نهیم.