نقاط بحرانی جنگل های ارسباران در مخاطرات حریق  شناسایی شد
نقاط بحرانی جنگل های ارسباران در مخاطرات حریق  شناسایی شد

سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت: مناطق بحرانی مخاطرات حریق جنگل در این استان شناسایی و برای حفاظت یا اطفا احتمالی آتش سوزی، بلوک بندی شده است. علی قنبری در جلسه کار گروه پیشگیری واطفاء حریق جنگل و مرتع شهرستان هوراند، موضوع پیش اگاهی و پیشگیری از وقوع […]

سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت: مناطق بحرانی مخاطرات حریق جنگل در این استان شناسایی و برای حفاظت یا اطفا احتمالی آتش سوزی، بلوک بندی شده است.

علی قنبری در جلسه کار گروه پیشگیری واطفاء حریق جنگل و مرتع شهرستان هوراند، موضوع پیش اگاهی و پیشگیری از وقوع حریق را بسیار مهم عنوان و اظهار کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بر اساس فراوانی آتش سوزی های عرصه های منابع طبیعی در ۱۵ سال گذشته، مناطق بحرانی را شناسایی و ضمن بلوک بندی حفاظت از این محدوده را تشدید کرده است.

وی با اشاره به اهمیت جنگل ها و مراتع به عنوان نعمت خدادادی، بر ضرورت همکاری و تعامل نهادهای مختلف به ویژه آحاد جامعه و بهره برداران منابع طبیعی در پیشگیری و اطفاء به موقع حریق تاکید کرد.

قنبری همچنین با بیان اینکه بر اساس بند ۹ و ۱۰ فصل سوم شیوه نامه فنی و اجرائی بهره برداری از مراتع کشور، مرتع داران و بهره برداران منابع طبیعی مکلف به پیشگیری و اطفاء حریق احتمالی در مراتع هستند، ادامه داد: در صورت عدم همکاری مرتع داران پروانه چرای آنان باطل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه جنگل های ارسباران به لحاظ اهمیت اکولوژیکی و تنوع زیستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: ۱۱هزار هکتار از جنگل های ارسباران در شهرستان هوراند واقع شده است که باید با حضور مستمر در عرصه های منابع طبیعی و گشت و مراقبت از هر گونه وقوع آتش در این عرصه ها جلوگیری کرد.

سیدمحمدرضا تاج الدینی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هوراند نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام یافته و تمهیدات به عمل آمده از کاهش ۷۹درصدی تعداد و سطح آتش سوزی عرصه های منابع طبیعی شهرستان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ خبر داد.

مردانیان، فرماندار شهرستان هوراند نیز با تشکر از تعامل اعضای کارگروه در اطفاء حریق جنگل ها و مراتع از اقدامات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان با اشاره به سطح مراتع و وقوع بخشی از جنگل های ارسباران در این شهرستان، تامین و تجهیز ات امکانات لازم از جمله خودروی کمک دار و نیروی مورد نیاز برای اداره منابع طبیعی شهرستان را مورد تاکید قرار داد.