مشکل تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری باید در شورای ششم حل شود
مشکل تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری باید در شورای ششم حل شود

▫️از عمده مسائلی که مدیریت شهری از آن غافل بوده و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است ، عزم جدی در جهت کاهش و حلّ مشکلات بخش عظیمی از نیروهای کار شهرداری است که سالهاست منتظرِ تغییر و تبدیل وضعیت کاری خود هستند. ▫️توجه به مشکلات این دسته از کارکنانی که وظایف سنگینی را […]

▫️از عمده مسائلی که مدیریت شهری از آن غافل بوده و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است ، عزم جدی در جهت کاهش و حلّ مشکلات بخش عظیمی از نیروهای کار شهرداری است که سالهاست منتظرِ تغییر و تبدیل وضعیت کاری خود هستند.

▫️توجه به مشکلات این دسته از کارکنانی که وظایف سنگینی را در حوزه های مختلف به دوش دارند ، نباید در هیاهوی مشکلات ریز و درشت شهری فراموش شود.

▫️از جمله این نیروها ،گروه بزرگی از افرادی هستند که به صورت مربی در فرهنگسراهای شهرداری فعالیت میکنند و هنوز راهکاری برای امنیت شغلی آنان در نظرگرفته نشده است.

▫️با توجه به اینکه دغدغه اصلی گروه زیادی از خانواده بزرگ شهرداری تبدیل وضعیت و مسائل رفاهی کارکنان تامین نیرو ، مربیان و آن دسته از نیروهایی است که با قراردادهای مختلف در شهرداری فعالیت می کنند و وظایف خطیری را نیز به دوش می کشند لازم است ضمن خارج شدن از بلاتکلیفی ، امنیت شغلی آنها هم در اولویت های شورای ششم قرار گیرد.

شبنم خداخواه