جایگاه جهانی تبریز را به مردم تبریز بازگردانید
جایگاه جهانی تبریز را به مردم تبریز بازگردانید

تبریز شهری با قدمت و اصالتی کم نظیر و با جایگاه جهانی و زبانزد بوده است،مردم تبریز از شورای ششم انتظار دارند که جایگاه جهانی و ملّی تبریز را بازگرداند و با احیای فرهنگ و هنر و اصالت دیرینه این شهر ، جایگاه تبریز را احیا کند.نباید اجازه دهیم که این موقعیت جهانی نادیده گرفته […]

تبریز شهری با قدمت و اصالتی کم نظیر و با جایگاه جهانی و زبانزد بوده است،
مردم تبریز از شورای ششم انتظار دارند که جایگاه جهانی و ملّی تبریز را بازگرداند و با احیای فرهنگ و هنر و اصالت دیرینه این شهر ، جایگاه تبریز را احیا کند.نباید اجازه دهیم که این موقعیت جهانی نادیده گرفته شود .
دیگر زمان آن فرارسیده که یکایک اعضای شورای شهر دغدغه بازگرداندن #جایگاهجهانیتبریز را داشته باشند ، برنامه ریزی کنند و این مهم را در راس برنامه های خود قرار دهند.
مردم تبریز حق دارند که از پارلمان محلی انتظار داشته باشند که برنامه ریزی و سیاست گذاری شایسته تبریز ارائه دهد.
نسل جوان تبریز باید به قدمت #کهنشهرتبریز افتخار کنند و وضعیت آینده تبریز را روشن و شایسته ببینند. لزوم برنامه ریزی برای رسیدن به جایگاه جهانی ، باید اصل غیرقابل انکار شورای ششم باشد.
خواسته ی مردم ،بازگرداندن تبریز به جایگاه جهانی است که شایسته آن است.

شبنم خداخواه