تخته کردن آرایشگاه های زنانه، تهمتی ناروا و نشانه عمق جهالت دشمنان نظام
تخته کردن آرایشگاه های زنانه، تهمتی ناروا و نشانه عمق جهالت دشمنان نظام

مسئول ستاد انتخاباتی آقای رئیسی در شهرستان تبریز با اشاره به یکی از تهمت های ناروایی که برخی کوته فکران به آقای رئیسی نسبت میدهند اشاره کرد و گفت: برای مثال برخی افراد که به یقیین هیچ شناختی از ابعاد فکری و شخصیتی آقای رئیسی ندارند، به ایشان تهمت میزنند که ایشان گفته اند اگر […]

مسئول ستاد انتخاباتی آقای رئیسی در شهرستان تبریز با اشاره به یکی از تهمت های ناروایی که برخی کوته فکران به آقای رئیسی نسبت میدهند اشاره کرد و گفت: برای مثال برخی افراد که به یقیین هیچ شناختی از ابعاد فکری و شخصیتی آقای رئیسی ندارند، به ایشان تهمت میزنند که ایشان گفته اند اگر بنده عهده دار مسئولیت ریاست جمهوری شوم، در آرایشگاه های زنانه را تخته خواهم کرد!!!!

رضا صدیقی، مسئول ستاد انتخاباتی آقای رئیسی در شهرستان تبریز در گفتگو با کمیته خبر و رسانه اظهار کرد: سیاست ما تخریب هیچ یک از کاندیداها نیست، چراکه وقتی شورای نگهبان این افراد را تایید کرده اند مورد احترام همه هستند.

وی با اشاره به افق فکری روشن آقای رئیسی در مسائل مختلف، تصریح کرد: ایشان همواره با رفتار و کردار و گفتار، نشان داده اند که پایبند به مسائل دینی و شرعی هستند و از تهمت زدن دوری گزیده اند، لذا اعضای فعال در ستادهای تبلیغاتی ایشان نیز همین راه و روش را ادامه میدهند.

صدیقی ادامه داد: گرچه برخی ها ناجوانمردانه و نابخردانه با شایعه پراکنی و سیاه نمایی درصدد تخریب شخصیت آقای رئیسی هستند که امیدواریم این قشر اقلیت نیز خود را گرفتار دام های شیطانی ایادی دشمن نکرده و حتی اگر طرفدار کاندیدای دیگری هستند، با رعایت اصول و مقررات حاکم بر اصل تبلیغات، با پرهیز از پرداختن به حواشی و اقدامات سخیفانه، درصدد جلب مشارکت حداکثری برای حضور در انتخابات سرنوشت ساز و همچنین یاری رساندن به ملت شریف ایران برای انتخاب اصلح ترین فرد باشند.

وی در همین راستا با اشاره به یکی از تهمت های ناروایی که برخی کوته فکران به آقای رئیسی نسبت میدهند اشاره کرد و گفت: برای مثال برخی افراد که به یقیین هیچ شناختی از ابعاد فکری و شخصیتی آقای رئیسی ندارند، به ایشان تهمت میزنند که ایشان گفته اند اگر بنده عهده دار مسئولیت ریاست جمهوری شوم، در آرایشگاه های زنانه را تخته خواهم کرد!!!!

این مقام مسئول تصریح کرد: بحدی این سخنان لغو و بیهوده هستند که هر انسان عاقل و اندیشمندی به عمق جهالت دشمنان نظام و دولتی که درصدد ارتقای همه جانبه ی وضعیت معیشت مردم برآمده، پی می برند.

وی ادامه داد: آقای رئیسی فردی دانشگاهی، مردم مدار و برخاسته از دل همین مردم هستند و پرواضح است که رسیدگی به مشکلات اشتغال زنان، ارتقای بهبود شرایط کاری آنان و کمک درجهت هرچه بهتر شدن وضعیت معیشت این قشر از جامعه که از مقام و منزلت خاصی برخورداند، در اولویتهای کاری ایشان بوده و خواهد بود.

صدیقی با تاکید براینکه هر موقع به زنان این سرزمین مسئولیتی سپرده شده، وظایف خود را به نحو احسن انجام داده اند، گفت: رویکرد آقای رئیسی نیز بسترسازی و فرصت آفرینی برای استعدادیابی و رشد و پرورش مهارتها و توانمندی های تمام اقشار جامعه، بخصوص زنان و دختران ایرانی می باشد تا با تکیه بر اصل شایستگی شاهد سرافرازی و سربلندی آنان در تمامی عرصه ها و مجامع داخلی و بین المللی باشیم.