مدیریت شهری تبریز ، باید بیشتر به فکر #مدیریت_بحران باشد نه گرفتار در بحران مدیریت
مدیریت شهری تبریز ، باید بیشتر به فکر #مدیریت_بحران باشد نه گرفتار در بحران مدیریت

تبریز کلانشهری است که علاوه بر اینکه از نعمتهای بسیاری در منطقه بهره می برد، بلکه از لحاظ جغرافیایی در معرض حوادث طبیعی از جمله زلزله و سیل و … نیز قرار دارد.لذا به جای قرار گرفتن در بحران مدیریت منابع ، نیروی انسانی ، فرهنگ ، ورزش و … باید به مدیریت در زمان […]

تبریز کلانشهری است که علاوه بر اینکه از نعمتهای بسیاری در منطقه بهره می برد، بلکه از لحاظ جغرافیایی در معرض حوادث طبیعی از جمله زلزله و سیل و … نیز قرار دارد.
لذا به جای قرار گرفتن در بحران مدیریت منابع ، نیروی انسانی ، فرهنگ ، ورزش و … باید به مدیریت در زمان بحران هم پرداخته شود و به عنوان اصل اساسی #مدیریت_شهری در نظر گرفته شود.
شورای ششم تبریز با گذر از بحران های مدیریتی باید ، در صدد مدیریت منابع مختلف در کلانشهر تبریز و پیگیر جدی مدیریت بحران در شهر باشد.
تکیه بر توان مدیریتی و در نظر گرفتن توانمندی مدیران در مدیریت شهری تبریز ، آنچنان مورد بی توجهی قرار گرفته که تبدیل به #بحران مدیریتی شده است.
گویی که هیچ کس در جای خودش نیست !!!
بر همین اساس هم در زمان بحران های شهری ، شهر بیشتر درگیر #حاشیه های بحرانی می شود.

شبنم خداخواه