غرفه کارخانجات تولیدی شرکت مهراصل در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه ایران – تبریز، به عنوان یکی از غرفه های برتر این نمایشگاه انتخاب شد.
غرفه کارخانجات تولیدی شرکت مهراصل در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه ایران – تبریز، به عنوان یکی از غرفه های برتر این نمایشگاه انتخاب شد.

گفتنی است بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه، ۱۸ تا ۲۱ خرداد از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برپا بوده و غرفه گروه کارخانجات تولیدی مهراصل نیز در سالن امیرکبیر این نمایشگاه، میزبان بازدیدکنندگان بود. شایان ذکر است که کارخانجات تولیدی مهراصل یکی […]

گفتنی است بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه، ۱۸ تا ۲۱ خرداد از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برپا بوده و غرفه گروه کارخانجات تولیدی مهراصل نیز در سالن امیرکبیر این نمایشگاه، میزبان بازدیدکنندگان بود.

شایان ذکر است که کارخانجات تولیدی مهراصل یکی از بزرگترین و مهم ترین تولید کننده دستگاه های تهویه مطبوع و تبرید صنعتی در ایران است که طی سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب شده است.