فعالیت ۳۷۱ واحد فناور در  پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
فعالیت ۳۷۱ واحد فناور در  پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی گفت: هم اینک ۳۷۱ واحد فناور در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی مستقر هستند.دکتر عبدالرضا واعظی در نخستین عصرانه فناوری (گپ تایم فناوری) سال ۱۴۰۰ پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی افزود: در سه ماه نخست سالجاری ۸۴ متقاضی جدید درخواست استقرار کرده اند.وی خاطر نشان کرد:در […]

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی گفت: هم اینک ۳۷۱ واحد فناور در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی مستقر هستند.
دکتر عبدالرضا واعظی در نخستین عصرانه فناوری (گپ تایم فناوری) سال ۱۴۰۰ پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی افزود: در سه ماه نخست سالجاری ۸۴ متقاضی جدید درخواست استقرار کرده اند.
وی خاطر نشان کرد:در سال گذشته شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک به میزان ۳,۶۲۱,۹۸۲ میلیون ریال گردش مالی و به میزان ۱,۹۰۶,۵۴۰ میلیون ریال محصولات فناور خود را به فروش رسانده اند.
رییس پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی با بیان اینکه در سال گذشته حمایت مستقیم ۴۴ میلیارد و ۹۱۴ میلیون ریالی از شرکت های مستقر انجام یافته است اعلام کرد در سه ماه نخست سالجاری نیز ۱۰ میلیارد ریال به صورت مستقیم ودر مجموع ۱۷ میلیارد ریال حمایت مالی به عمل آمده است.
به گفته دکتر واعظی شاهد افزایش ۴۵۸ درصدی ایده های ثبت شده،۸۷ درصدی تعداد شرکت های مستقرو رشد ۷۲۱درصدی حمایت مالی در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ بودیم.
در دیدار صمیمی مدیران پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با مدیران شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان پس از بیان نقطه نظرات ،پیشنهادات و مشکلات توسط واحدهای فناور به مشکلات و مسائل مطرح شده از سوی شرکت های مستقر رسیدگی شد.