خط کشی۱۸۰۳کیلومترازمحورهای ارتباطی آذربایجان شرقی درسه ماهه اول سال۱۴۰۰
خط کشی۱۸۰۳کیلومترازمحورهای ارتباطی آذربایجان شرقی درسه ماهه اول سال۱۴۰۰

خط کشی۱۸۰۳کیلومترازمحورهای ارتباطی آذربایجان شرقی طی سه ماهه اول سالجاری انجام شد.رییس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی بااعلام این خبرافزود درادامه عملیات ایمن سازی راههای استان ۴۹۰۶عدد بهسازی ونصب علایم عمودی و۸۷۸ مترمربع بهسازی ونصب تابلوهای اطلاعاتی انجام گرفت.عباسعلی شیری افزود در راستای بهسازی راهها بیش […]

خط کشی۱۸۰۳کیلومترازمحورهای ارتباطی آذربایجان شرقی طی سه ماهه اول سالجاری انجام شد.
رییس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی بااعلام این خبرافزود درادامه عملیات ایمن سازی راههای استان ۴۹۰۶عدد بهسازی ونصب علایم عمودی و۸۷۸ مترمربع بهسازی ونصب تابلوهای اطلاعاتی انجام گرفت.
عباسعلی شیری افزود در راستای بهسازی راهها بیش از۱۹هزارمتر مرمت حفاظهای فلزی درمحورهای ارتباطی استان اجراشده است.وی اظهارداشت دراین بازه زمانی۱۱۴۶کیلومتراصلاح شیب شیروانی حاشیه راههاانجام شده است.شیری گفت آشکارسازی۴دستگاه پل مهم وحساس درمحورهای استان آغازعملیات اصلاح ۶ نقطهT شکل ورنگ آمیزی۲۳۴۶مترمربع پایه های علائم عمودی ازدیگراقدامات انجام گرفته این اداره کل درسه ماهه اول سال۱۴۰۰ است