پروژه پایاب سد خداآفرین یک انقلاب آبی در کشور و منطقه است
پروژه پایاب سد خداآفرین یک انقلاب آبی در کشور و منطقه است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: هماهنگی بین شرکت آب منطقه ای استان و سازمان جهاد کشاورزی استان می تواند به تسریع در بهره برداری از پروژه ها کمک شایان کند. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس اکبر فتحی در جلسه مشترک مدیران ارشد شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: هماهنگی بین شرکت آب منطقه ای استان و سازمان جهاد کشاورزی استان می تواند به تسریع در بهره برداری از پروژه ها کمک شایان کند. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس اکبر فتحی در جلسه مشترک مدیران ارشد شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی که با حضور مهندس غفارزاده، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان برگزار شد، در ارتباط با قانون اختصاص خانه کارگری گفت: با توجه به تعریف باغ و بررسی در کمیسیون ماده یک استان، مجوز تخصیص خانه کارگری صادر می شود و منظور از خانه کارگری یک محل برای نگهداری از ابزارها و وسایل مورد استفاده در باغ است که در بعضی از موارد به ویلا تبدیل می شود و اراضی کشاورزی از بین رفته و آب کشاورزی در استخر ویلاها استفاده می شود. وی افزود: باغ محلی است که دارای آب، درختان و محصولات کشاورزی است و در این صورت می توان مجوز خانه کارگری صادر کرد و اگر شرایط گفته شده مثل آب را نداشته باشد، مجاز به ساخت خانه کارگری نخواهد بود. مهندس فتحی به تعامل میان وزارت نیرو ( شرکت آب منطقه ای استان) و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) تاکید کرد و افزود: همواره در طول سالیان باید یک تعامل و ارتباط نزدیک بین این دو حوزه وجود داشته باشد چرا که بیشترین مصرف آب در کشور مربوط به حوزه کشاورزی بوده و باید برای روش استفاده و میزان مصرف برنامه ریزی کرد و با استفاده از روشهای نوین و بهینه، میزان مصرف را کاهش داد. وی ادامه داد: شرکت آب منطقه ای استان در توزیع آب کشاورزی شهرستان ملکان از شبکه آبیاری و زهکشی شهید کاظمی، ضمن هماهنگی با مدیریت منابع آب حوضه، با لحاظ نوع کشت منطقه در ماه های تیر و مرداد تمهیدات لازم را بعمل آورد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه در صورت عدم تامین آب در زمان مناسب، علاوه بر افت محصول، درختان و اراضی کشاورزی زیادی از بین خواهد رفت، تاکید کرد: این تضاد منافع بین دو استان می تواند با مدیریت حوضه ای رفع گردد و البته استانداران هر دو استان نیز باید در جریان این اتفاق مهم قرار داده شوند و راه حل ها بررسی شود. مهندس فتحی به مشکلات حوزه آب و خاک در پایاب سد ینگجه شهرستان هریس اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبات کارگروه آب و کشاورزی شهرستان، شرکت آب منطقه ای می بایستی نسبت به مطالعه و اجرای شبکه اصلی سد مذکور اقدام نماید تا کشاورزان بتوانند از سیستم سامانه نوین آبیاری اجرا شده در پایاب سد بهره مند گردند. وی افزود: باید هماهنگی ها بین دو سازمان متبوع به گونه ای نزدیک و تنگاتنگ باشد که اقدامات هر سازمان به دنبال اقدامات سازمان دیگر تکمیل شود. وی پروژه پایاب سد خداآفرین را یک انقلاب آبی در کشور و منطقه دانست و گفت: سدسازی، اجرای شبکه های اصلی آبی و فرعی در داخل مزارع یک پروژه عظیم در حوزه آب و خاک کشاورزی است که منطقه را دگرگون کرده است و اگر هماهنگی بین این دو سازمان نزدیک و قوی باشد می توان در آینده نزدیک از این پروژه بهره برداری کرد. وی همچنین با گلایه از ناهماهنگی شرکت آب منطقه ای استان در پروژه های کشاورزی گفت: انرژی و منابعی که این سازمان در منطقه یکانات هزینه کرد، اگر در پایاب سد خداآفرین مصرف می شد، این پروژه قابلیت بهره برداری داشت.