انعقاد تفاهم نامه همکاری در اداره کل سلامت و امور اجتماعی
انعقاد تفاهم نامه همکاری در اداره کل سلامت و امور اجتماعی

تفاهم نامه همکاری فیمابین اداره کل سلامت و امور اجتماعی و انجمن حمایت از بیماران سکته مغزی منعقد گردید. به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، در راستای توسعه و ارتقای دانش سلامت مردم در حوزه سکته مغزی و علائم آن تفاهم نامه مشترک منعقد و مبادله گردید. محمد حسین حسن […]

تفاهم نامه همکاری فیمابین اداره کل سلامت و امور اجتماعی و انجمن حمایت از بیماران سکته مغزی منعقد گردید.

به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، در راستای توسعه و ارتقای دانش سلامت مردم در حوزه سکته مغزی و علائم آن تفاهم نامه مشترک منعقد و مبادله گردید.
 محمد حسین حسن زاده مدیر کل سلامت و امور اجتماعی بیان نمود: به دلیل اهمیت سکته مغزی که دومین علت مرگ و میر و شایعترین علت ناتوانی جسمی و ذهنی در کشور محسوب میشود قطعا این تفاهم نامه گامهای مثبت و حرکتهای چشمگیری را به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت افزایش دانش عملی مردم در پیشگیری از این بیماری خاطرنشان شد: افزایش دانش مردم در مراجعه به موقع بروز علائم سکته مغزی و توسعه زیر ساخت مرتبط با ارتقای کیفیت زندگی بیماران سکته مغزی گامی مهم در پیشگیری از میزان افزایش بیماری عنوان نمود.
حسن زاده همچنین تصریح کرد: رسیدگی به امور بیماران سکته مغزی معرفی شده از طرف اداره کل سلامت توسط انجمن طرف قرارداد از دیگر موارد تعهد این تفاهم نامه می باشد.