دیدارمشاورامورایثارگران سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای باخانواده های شهداوایثارگران آذربایجان شرقی
دیدارمشاورامورایثارگران سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای باخانواده های شهداوایثارگران آذربایجان شرقی

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای مشاور امورایثارگران سازمان همزمان بادهه کرامت ودراستانه روزولادت حضرت امام رضا(ع) باخانواده چهار شهیددوران دفاع مقدس درتبریزدیدارکرد.مصطفی رحیمیان دراین دیدارهاباابلاغ پیام قدردانی معاون وزیرراه وشهرسازی و رییس سازمان گفت سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای به عنوان یک دستگاه خدمات […]

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای مشاور امورایثارگران سازمان همزمان بادهه کرامت ودراستانه روزولادت حضرت امام رضا(ع) باخانواده چهار شهیددوران دفاع مقدس درتبریزدیدارکرد.
مصطفی رحیمیان دراین دیدارهاباابلاغ پیام قدردانی معاون وزیرراه وشهرسازی و رییس سازمان گفت سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای به عنوان یک دستگاه خدمات رسان که به طورشبانه روزی درخدمت هموطنان درجاده های سراسرکشوراست همواره قدردان شهدای ست که بانثارخون خوددردوران جنگ تحمیلی امنیت کشوررابرای خدمات رسانی فراهم کردند.
وی افزودزنده نگهداشتن یادشهداوپاسداشت حریم خانواده آنهای ازمهمترین رسالتهای این زمان برای ایجادبسترمناسب خدمت رسانی است.مشاورریاست سازمان دراین دیدارهاکه مدیرکل ومعاون توسعه مدیریت ومنابع اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی اوراهمراهی میکردبااهدالوح تقدیررییس سازمان ازاین خانواده هاتقدیرنمود.


دربخشی ازپیام داریوش امانی معاون وزیرراه شهرسازی ورییس سازمان امده است:یادآوری خاطرات زیبای شهدانشانه ای ازعمل نمودن به فرمایش مقام معظم رهبری است که فرموده :زنده نگهداشتن یادوخاطره شهدا کمترازشهادت نیست.باتاسی از فرموده ایشان به منظورارج نهادن به مقام شامخ شهیدباتقدیروتشکرازخداوندمتعال توفیق پیروی ازراه شهدارامسئلت دارم.
گفتنی است مشاورامورایثارگران همچنین باعیسی جواندل همکارایثارگرشهرستان ملکان و منوچهر ساعی فرزندشهیدوهمکارشهرستان ملکان دیداروبااهدای لوح تقدیرازآنهاقدردانی کرد.