تقدیر استاندار آذربایجانشرقی از مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبربز
تقدیر استاندار آذربایجانشرقی از مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبربز

استاندار محترم آذربایجانشرقی از مدیر کل سلامت و امور اجتماعی در هفته مبارزه با مواد مخدر، تقدیر نمود.به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، مقارن با هفته مبارزه با مواد مخدر، دکتر پورمحمدی استاندار محترم آذربایجانشرقی از محمد حسین حسن زاده مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز به […]

استاندار محترم آذربایجانشرقی از مدیر کل سلامت و امور اجتماعی در هفته مبارزه با مواد مخدر، تقدیر نمود.
به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، مقارن با هفته مبارزه با مواد مخدر، دکتر پورمحمدی استاندار محترم آذربایجانشرقی از محمد حسین حسن زاده مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز به عنوان مدیری کارآمد و لایق در حوزه های مختلف عرصه مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها و صیانت از آسیب دیدگان این پدیده شوم، تقدیر و تشکر نمود.