بهبودی اعلام کرد:وجود ظرفیت ۲۳ هزار میلیارد تومانی در اعتبارات ملی سال ۱۴۰۰
بهبودی اعلام کرد:وجود ظرفیت ۲۳ هزار میلیارد تومانی در اعتبارات ملی سال ۱۴۰۰

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی مجموع اعتبارات ملی دستگاه های اجرائی استان را در بودجه ۱۴۰۰، رقم ۲۳ هزار و ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و میزان تخصیص آن را ۱۳ هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت […]

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی مجموع اعتبارات ملی دستگاه های اجرائی استان را در بودجه ۱۴۰۰، رقم ۲۳ هزار و ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و میزان تخصیص آن را ۱۳ هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، داود بهبودی در دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: از این اعتبارات ملی رقم یک هزار و ۷۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبارات ملی دستگاه‌های اجرایی استان است که به میزان ۷۸۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان یعنی ۷۳٫۲۷ درصد تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: اعتبارات متمرکز وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های سطح ملی نیز ۲۱ هزار و ۹۴۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است که به میزان ۵۷٫۳۵ درصد یعنی ۱۲ هزار و ۵۸۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تخصیص یافته است.
بهبودی تعداد طرح های ملی ۲۱ دستگاه اجرائی استان را در سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۷ طرح، مجموع اعتبارات این طرح ها را یک هزار و ۷۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و میزان تخصیص این اعتبارات را ۷۳ درصد یعنی ۷۸۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خواند.
وی ابراز داشت: اعتبار طرح های استانی ویژه پیوست یک قانون بودجه ۱۴۰۰ آذربایجان شرقی ۱۴ دستگاه اجرائی استان شامل ۳۴ طرح می باشد که برآورد اعتباری آن مبلغ ۳۲۴ میلیارد تومان بوده و ۱۵۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به میزان ۴۹ درصد تخصیص داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اعتبار ردیف های متفرقه ابلاغ شده به استان را در سال ۱۴۰۰ رقم ۲۷۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.
بهبودی در عین حال خاطرنشان ساخت: اعتبارات هزینه ای ابلاغی سال ۱۴۰۰ استان نیز ۸۹۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.
وی اذعان داشت: سهم آذربایجان شرقی از اعتبارات ابلاغی تملک دارایی های سرمایه ای استانی کشور شامل (استانی، سه درصد نفت و ۰٫۲۷ درصد ارزش افزوده) ۳٫۶۲ درصد است که رقم آن در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۶۳ میلیارد تومان بوده و نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در ادامه خاطرنشان ساخت: در سال جاری در مجموع مبلغ ۳۷۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در بخش آب و راه روستایی به استان ابلاغ شده است.
بهبودی تصریح کرد: اعتبارات در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت توزیع در پروژه های عمرانی استان بدون لحاظ ردیف های متفرقه در سال ۱۴۰۰ بالغ بر یک هزار و ۶۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.