اجرای بتن ریزی فونداسیون پایه ۳ در پروژه تقاطع غیر همسطح ارتش
اجرای بتن ریزی فونداسیون پایه ۳ در پروژه تقاطع غیر همسطح ارتش

مدیر عامل سازمان عمران با اعلام خبر فوق افزود : مقدار آرماتور استفاده شده در فونداسیون ۳۷ تن و مقدار بتن مورد نیاز ۱۸۵ متر مکعب می باشد. شریفی خاطر نشان کرد . در روزهای آینده نیز ادامه حفاری ، سبد گذاری و بتن ریزی شمع های پایه ۶ و ۵ اجرا خواهد گردید. مدیر […]

مدیر عامل سازمان عمران با اعلام خبر فوق افزود : مقدار آرماتور استفاده شده در فونداسیون ۳۷ تن و مقدار بتن مورد نیاز ۱۸۵ متر مکعب می باشد.

شریفی خاطر نشان کرد . در روزهای آینده نیز ادامه حفاری ، سبد گذاری و بتن ریزی شمع های پایه ۶ و ۵ اجرا خواهد گردید.

مدیر عامل سازمان عمران اضافه کرد : برنامه ریزی شده جهت تسریع در اجرای عملیات آرماتور بندی فونداسیون کوله A 2 هم اجرا گردد

شریفی همچنین از ساخت قالب سرستونها و حمل آن به کارگاه در چند روز آینده جهت اجرای عملیات قالب بندی و آرماتور بندی و بتن ریزی ستون ها و سر ستون ها خبر داد .