مدیر کل سلامت وامور اجتماعی شهرداری تبریز خبر داد:حمایت از حقوق شهروندان آسیب دیده با تجهیز و پشتیبانی از گرمخانه ها
مدیر کل سلامت وامور اجتماعی شهرداری تبریز خبر داد:حمایت از حقوق شهروندان آسیب دیده با تجهیز و پشتیبانی از گرمخانه ها

اکثریت آسیب دیدگان اجتماعی را افرادی تشکیل می دهند که با خانواده و اجتماع قطع ارتباط نموده اند . به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت وامور اجتماعی شهرداری تبریز محمد حسین حسن زاده مدیر کل این اداره در خصوص وضعیت افراد تحت الحمایه شهرداری در گرمخانه ها گفت: متاسفانه مهمترین آسیبی که در ارتباط […]

اکثریت آسیب دیدگان اجتماعی را افرادی تشکیل می دهند که با خانواده و اجتماع قطع ارتباط نموده اند .

به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت وامور اجتماعی شهرداری تبریز محمد حسین حسن زاده مدیر کل این اداره در خصوص وضعیت افراد تحت الحمایه شهرداری در گرمخانه ها گفت: متاسفانه مهمترین آسیبی که در ارتباط با آسیب دیدگان اجتماعی و افراد کارتن خواب وجود دارد اینست که تعداد قابل توجهی از این افراد توسط خانواده خود طرد شده اند و بیش از آنکه به دلیل محرومیت از مسکن به خاطر فقر اقتصادی رنج ببرند از محرومیت اجتماعی ناشی از قطع ارتباط با خانواده و اجتماع آسیب میبینند.
 حسن زاده افزود: گرچه وظیفه شهرداری در قبال کارتن خواب به اسکان در سر پناه موقت آنان محدود می شود ولی واقعیت اینست که این موارد به حل مشکل اصلی کارتن خواب ها منجر نمیشود و تا زمانی که سیاست گذاری اجتماعی و زمینه بازگشت این افراد به خانواده فراهم نشود چرخه رفت و آمد و تبعات مشکل آفرین ناشی از این رفت و آمد بین خیابان و گرمخانه ادامه خواهد داشت.
محمد حسین حسن زاده به سیاست گذاری برای ساماندهی کارتن خواب ها اشاره کرد و گفت: این سیاست گذاری نباید محدود به جذب، اسکان، و تغذیه این شهروندان باشد بلکه باید با رویکردی جامع تر کارتن خوابی و آسیب های مرتبط با این پدیده را واکاوی کرد و مسئولیت تمام ارکان و اجزای نظام اجتماعی را در قبال این پدیده روشن ساخت .
 وی ضمن اعلام این خبر که نه تنها ظرفیت شیلترها کافی نبوده به شرایط فیزیکی آنها اشاره نمود و اذعان داشت با توجه به اینکه ظرفیت گرمخانه ها و وضعیت فیزیکی این مکان ها نیاز به مرمت و تغییر مکان دارد شهرداری تبریز به طور مستمر در تلاش است تا شرایط لازم را جهت انتقال محل این گرمخانه ها به نقاط دیگر فراهم اورد.
وی ضمن تاکید به نوع خدمات ارائه شده تصریح نمود: اداره کل سلامت وامور اجتماعی شهرداری علاوه برارائه انواع خدمات پزشکی و درمانگاهی با هدف جلوگیری از آسیب های اجتماعی حمایت های خود را برای افراد تحت الحمایه ارائه مینماید.
 او در همین راستا ادامه داد: این اداره کل نه تنها در هیچ برهه ای از زمان از خدمات حمایتی، اجتماعی و درمانگاهی دریغ نورزیده و با نگرش رفع تکلیف به این امرنمی نگرد بلکه با اهتمام کامل سعی در بهینه سازی و ساماندهی شرایط این افراد آسیب دیده میباشد.