سامانه ثبت نام واکسیناسیون
سامانه ثبت نام واکسیناسیون

در راستای پیشگیری بیماری کووید-۱۹ سامانه ثبت نام واکسیناسیون این بیماری جهت استفاده عموم فعال می باشدبه گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی، به منظور نوبت دهی جهت تزریق واکسن کووید – ۱۹ برای گروه های سنی اعلام شده لطفا از طریق سامانه salamat.gov.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام و از […]

در راستای پیشگیری بیماری کووید-۱۹ سامانه ثبت نام واکسیناسیون این بیماری جهت استفاده عموم فعال می باشد
به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی، به منظور نوبت دهی جهت تزریق واکسن کووید – ۱۹ برای گروه های سنی اعلام شده لطفا از طریق سامانه salamat.gov.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام و از مراجعه حضوری به مراکز واکسیناسیون جداََ پرهیز نمائید. http://health.tabriz.ir/News/1099/