مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجانشرقی
مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجانشرقی

آغاز مرحله اول واکسیناسیون کارکنان اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان از واکسیناسیون مرحله اول کارکنان این اداره کل خبر داد. به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان شرقی،پیام صدقی در خصوص واکسیناسیون همکاران نوسازی […]

آغاز مرحله اول واکسیناسیون کارکنان اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان از واکسیناسیون مرحله اول کارکنان این اداره کل خبر داد.

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان شرقی،پیام صدقی در خصوص واکسیناسیون همکاران نوسازی مدارس گفت : طی هماهنگی بعمل آمده ، واکسیناسیون کلیه کارکنان این اداره کل اعم از رسمی ، قراردادی ، پیمانی ، شرکتی و رانندگان ماشینهای استیجاری  نیز همزمان با فرهنگیان در حال انجام است و اقدامات لازم در این زمینه را مسئولین مربوطه  انجام می دهند.

صدقی مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان در ادامه افزود : کارکنان این اداره کل بدون در نظر گرفتن شرایط سنی پس از دریافت نوبت و هماهنگی با مسئولین مسولین امور رفاهی  به پایگاه های واکسیناسیون در شبکه بهداشت واقع درنصف راه تبریز با ارائه کارت ملی خود واکسینه میشوند.

وی در ادامه از تلاشهای مسولین آموزش و پرورش استان برای واکسیناسیون فرهنگیان و کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان تشکرنمود وگفت: این طرح واکسیناسیون شامل کلیه همکاران شاغل و بازنشسته میشود اظهار امیدواری کرد با واکسینه شدن تمام کارکنان و هموطنان عزیز بزودی شاهد ریشه کنی این ویروس منحوس درجامعه باشیم.