نشست مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و احیاگران امداد صنعت نانودر سالن پروین اعتصامی دانشگاه آزاد برگزار شد
نشست مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و احیاگران امداد صنعت نانودر سالن پروین اعتصامی دانشگاه آزاد برگزار شد

نشست مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و احیاگران امداد صنعت نانو روز سه شنبه نهم شهریورماه در سالن پروین اعتصامی دانشگاه آزاد برگزار شد.در این جلسه آقای دکتر رسولی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و جناب آقای دکتر ابوالحسنی معاونت ارتباط بخش صنعت و دانشگاه حضور داشتند.ابتدا آقای دکتر رسولی ضمن خوش آمد گویی […]

نشست مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و احیاگران امداد صنعت نانو روز سه شنبه نهم شهریورماه در سالن پروین اعتصامی دانشگاه آزاد برگزار شد.در این جلسه آقای دکتر رسولی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و جناب آقای دکتر ابوالحسنی معاونت ارتباط بخش صنعت و دانشگاه حضور داشتند.
ابتدا آقای دکتر رسولی ضمن خوش آمد گویی به مهمانان، اعضای محترم شرکت کننده در جلسه به معرفی خود و فعالیتشان پرداختند.
همچنین آقای مهندس جعفری با تشریح فعالیت های امداد صنعت نانو ابراز خرسندی کرده و بیان نمودند که تشکیل چنین جلساتی می تواند مشکلات بسیاری که بین دانشگاه و صنعت وجود دارد، حل نماید.
سپس خانم دکتر یوسف پور، رئیس کار گروه کشاورزی امداد صنعت نانو، توضیحاتی در خصوص فعالیت کارگروه خود بیان نمودند.
آقای مهندس غفوری رئیس کار گروه آموزش و مهارت آموزی در صحبت های خود به اهمیت مهارت آموزی و افزایش مهارت دانشجویان تاکید کردند.
آقای دکتر قهرمانی رئیس کار گروه پزشکی امداد صنعت هم به لزوم حمایت از طرح ها و ایده های نوآورانه و ایجاد بسترهای مناسب اشاره نمودند.

آقای دکتر بدری رئیس کار گروه اقتصاد و سرمایه نیز بر لزوم حمایت از استارت اپ ها و ایجاد فضای مناسب برای انجام ایده های نوآورانه تاکید کردند. ایشان اشاره کردند که حمایت مالی و معنوی از جوانان و تجاری سازی ایده ها از جمله مواردی است که می تواند فضای اشتغال و کارآفرینی را بهبود بخشد.
در ادامه آقای مهندس جعفری به این موضوع اشاره کردند که وجود بسترهای مناسب و ایجاد ارتباط ویژه بین دانشگاه و صنعت می تواند بسیاری از مشکلات را برطرف نماید.
در نهایت آقای دکتر رسولی با بیان تجربه های مختلف از فضای استارت تاپی جهان به ویژه کمپانی های سیلیکون ولی با توجه به تجربه های آن ها اشاره کردند و بیان فرمودند که باید در فضای موجود عملگرا باشیم و منتظر تغییرات ایجاد شده نمانیم که این موضوع می تواند تلاش های ما را مثمر ثمر سازد.
و در آخر، تفاهم نامه همکاری بین احیاگران امداد صنعت نانو و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به امضا رسید.