آیین تجلیل از برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان شرقی برگزار شد/ بعد از بیست و چهارسال اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی دستگاه اجرائی برترجشنواره شهید رجایی استان معرفی شد
آیین تجلیل از برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان شرقی برگزار شد/ بعد از بیست و چهارسال اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی دستگاه اجرائی برترجشنواره شهید رجایی استان معرفی شد

🔻با برگزاری بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان که با هدف معرفی و تجلیل از دستگاه‌های اجرایی برتر استان درسال ۱۳۹۹ انجام شد، بر اساس گروه‌بندی اعلامی سازمان اداری و استخدامی کشور؛ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه‌ اجرایی برتر استان معرفی و از دکتر حسین فتحی مدیر […]

🔻با برگزاری بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان که با هدف معرفی و تجلیل از دستگاه‌های اجرایی برتر استان درسال ۱۳۹۹ انجام شد، بر اساس گروه‌بندی اعلامی سازمان اداری و استخدامی کشور؛ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه‌ اجرایی برتر استان معرفی و از دکتر حسین فتحی مدیر کل این دستگاه اجرایی تجلیل به عمل آمد.

این خبر حاکی است اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در بیست و چهار سال گذشته موفق به کسب این رتبه نشده بود که با بر نامه ریزی و تلاشهای بی وقفه مدیران و‌کارشناسان ،این اداره کل توانست در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی در گروه بندی اعلامی سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دستگاه برتر استان انتخاب و معرفی شد
داود بهبودی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در این مراسم با ارائه گزارشی از روند ارزیابی و انتخاب دستگاههای بر تراستان اظهار کرد، جشنواره شهید رجایی هر سال مقارن با هفته دولت در جهت ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در ۲ بخش شاخص‌های عمومی و اختصاصی وبر اساس عملکرد و مستندات ارائه شده از سوی دستگاهها طی یک فرآیند شش ماهه انجام می‌شود و امسال از بین ۶۵ دستگاه دعوت شده برای شرکت در این جشنواره، ۵۷ دستگاه اجرایی در این ارزیابی مشارکت داشته‌اند که در نهایت برگزیدگان این جشنواره که عملکرد‌ سال گذشته آن‌ها در چهار محور «خدمات برتر»، «گروه‌بندی اعلامی سازمان اداری و استخدامی کشور»، «شاخص‌های عمومی» و «شاخص‌های عمومی و اختصاصی» مورد ارزیابی قرار گرفته بود معرفی، و مورد تجلیل قرار گرفتند.