نحوه برخورد والدین با کودکان در خصوص کاهش استرس ناشی از بیماری کرونا
نحوه برخورد والدین با کودکان در خصوص کاهش استرس ناشی از بیماری کرونا

در کودکان مسائل و مشکلات مربوط به خانواده به خصوص وجود بیماری ، استرس زیادی ایجاد می کند .  کودک در این شرایط احساس ناتوانی در برابر این مشکل خواهد کرد و ممکن است دچار آسیب روانی شود ، برای کودکان بیماری کرونا را فاجعه آمیز و غیر قابل کنترل عنوان نکنید و به صورت […]

در کودکان مسائل و مشکلات مربوط به خانواده به خصوص وجود بیماری ، استرس زیادی ایجاد می کند .  کودک در این شرایط احساس ناتوانی در برابر این مشکل خواهد کرد و ممکن است دچار آسیب روانی شود ، برای کودکان بیماری کرونا را فاجعه آمیز و غیر قابل کنترل عنوان نکنید و به صورت غیر مستقیم به کودکان رعایت نکات بهداشتی را آموزش دهید .

– والدین در محیط خانوادگی مواظب باشند در مورد کرونا هیجانی  و فاجعه آمیزصحبت نکنند ، چون در این حالت به صورت ناخواسته در کودک اضطراب ایجاد می شود ، استرس باعث مختل شدن ترشح هورمون های دوپامین و سروتونین می شود که ترس محیطی را به دنبال دارد .

– والدین باید با کسب آگاهی بیشتر در مورد این نوع ویروس و روش های مراقبتی که هر روز به دنبال بررسی های بیشتر محققان به روز رسانی می شوند ، خود را آرام کنند و سپس با آرامش و صادقانه با کودکان خود صحبت کنند.

– به کودکان خود بیاموزند که چگونه باید از خودشان مراقبت کنند و سپس از آن ها بخواهید تا از افکار و ترس های احتمالی شان بگویند .

– والدین می توانند از طریق بازی با کودکان از بروز افکار مزاحم در کودکان جلوگیری کنند .

                                                               اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی                                                                   فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی