نشست مشترک مدیر کل سازمان فنی و حرفه دکتر اختیار وکالتی با مسئولین آکادمی امداد صنعت نانو
نشست مشترک مدیر کل سازمان فنی و حرفه دکتر اختیار وکالتی با مسئولین آکادمی امداد صنعت نانو

نشست مشترک مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر اختیار وکالتی،مدیر مرکز آموزش و پژوهش سازمان فنی و حرفه ای آقای مهندس مهدی پور و مدیر مرکز رشد فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز آقای دکتر محمودزاده با کار گروه­های تخصصی آکادمی امداد صنعت نانو برگزار شد. در این […]

نشست مشترک مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر اختیار وکالتی،مدیر مرکز آموزش و پژوهش سازمان فنی و حرفه ای آقای مهندس مهدی پور و مدیر مرکز رشد فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز آقای دکتر محمودزاده با کار گروه­های تخصصی آکادمی امداد صنعت نانو برگزار شد. در این نشست در ابتدا جناب آقای مهندس جعفری خیر مقدم گفته و به معرفی همکاران پرداختند. بعد از معارفه آقای مهندس غفوری رییس کار گروه آموزش و مهارت آموزی به این موضوع اشاره کردند که می بایست ظرفیت کارآموزی و کارورزی تقویت شده و تلاش هایی در زمینه ایجاد استانداردهای جدید و تربیت نیروهای متخصص با همکاری این دو بخش صورت گیرد. جناب آقای دکتر محمودزاده مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بیان کردند که دوره های تخصصی و توان افزایی یکی از مهم ترین ارکانی است که می تواند به ایجاد اشتغال پایدار کمک نماید، که این خود مستلزم بررسی دقیق و ایجاد دوره های جدید کارآموزی، اشتغال زایی و توان افزایی است.

آقای مهندس حسینی عضو ارشد کار گروه کشاورزی به ظرفیت بالای مجموعه خود در خصوص برگزاری دوره های کوتاه مدت و میان مدت تخصصی در حوزه کشاورزی نوین تاکید کردند و بیان داشتند که برگزاری دوره های عملی کشاورزی نوین می تواند زمینه گسترش اشتغال مولد را فراهم آورد. آقای دکتر بدری رئیس کار گروه اقتصاد و سرمایه اشاره داشتند که برای کاهش بیکاری می توان از دو رویکرد اصلی کاهش بیکاری از طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید و برگزاری دوره های توان افزایی به منظور جلوگیری از بیکار شدن نیروی فعال شاغل بهره برد. برای این منظور می توان از تجربه های کشورهای توسعه یافته در حوزه آموزش و اشتغال استفاده کرد. ایشان اشاره کردند که بر اساس آخرین آمار کشور سوئد به عنوان نوآورترین کشور در اروپا شناخته شده است که این موضوع بیانگر توجه ویژه این کشور به امر آموزش صحیح نیروی انسانی و تربیت نیروی انسانی متخصص است. آقای مهندس جعفری بیان کردند که با توجه درست به وضعیت کشورهای توسعه یافته می توان برنامه ریزی مناسبی در جهت افزایش سطح اشتغال داشت. ایجاد دوره های مورد نیاز برای جوانان و فارغ التحصیلان از جمله مواردی است که می تواند در این خصوص یاری رسان باشد. آقای مهندس مهدی پور اشاره کردند که وجود بسترهای مناسب در سازمان فنی حرفه ای و تلاش در جهت افزایش توان حاکمیتی مجموعه به جای تصدی گری می تواند عاملی مهم برای رشد و توسعه موضوع اشتغال باشد.

در نهایت آقای دکتر اختیار وکالتی نیز فرمودند که سازمان فنی و حرفه ای با تمام توان علاقه مند به همکاری در زمینه های مطرح شده است. ایشان بیان کردند که با بهره گیری درست از امکانات می توان فعالیت های بسیاری را انجام داد که لازمه آن برنامه ریزی درست و اصولی می باشد. در نهایت از طرف مهندس جعفری به آقایان دکتر اختیار وکالتی، دکتر محمودزاده، مهندس غفوری و سرکار خانم لطفی به عنوان پیشگامان توسعه مهارت آموزی لوح­های یادبود اهدا شد.