تمرین مشترک سبک قدرتمند کیوکوشین سنتی استان آذربایجان شرقی در مجموعه تفریحی فرهنگی ورزشی هشت بهشت شهر جدید سهند برگزار شد.
تمرین مشترک سبک قدرتمند کیوکوشین سنتی استان آذربایجان شرقی در مجموعه تفریحی فرهنگی ورزشی هشت بهشت شهر جدید سهند برگزار شد.

در این تمرین مهرداد بهبودی رئیس سبک کیوکوشین سنتی آذربایجان شرقی ضمن مرور مفاهیم پایه‌ کیوکوشین کاراته، به اهمیت اجرای کاتا و کمیته توأمان توصیه کرد.سپس با رهنمودهای استاد بهبودی هنرجویان به اجرای کمیته قراردادی پرداخته و به نوع اجرای تکنیک های دست و پا و نحوه‌ دفاع آن ها پرادختند،در آخر چند تن از […]

در این تمرین مهرداد بهبودی رئیس سبک کیوکوشین سنتی آذربایجان شرقی ضمن مرور مفاهیم پایه‌ کیوکوشین کاراته، به اهمیت اجرای کاتا و کمیته توأمان توصیه کرد.
سپس با رهنمودهای استاد بهبودی هنرجویان به اجرای کمیته قراردادی پرداخته و به نوع اجرای تکنیک های دست و پا و نحوه‌ دفاع آن ها پرادختند،
در آخر چند تن از هنرجویان به اجرای کمیته، کاتا و کیهون پرداختند.

پس از اتمام تمرین مشترک رییس سبک ضمن بزرگداشت از مقام مربیان سبک کیوکوشین سنتی استان، با اهدای لوح سپاس از ایشان تقدیر بعمل آورد.
شایان ذکر است از حضور مهندس سلیمی مسئول امور ورزشی شرکت عمران شهر جدید سهند تقدیر و با اهدای لوح سپاسی از زحمات دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران تقدیر بعمل آمد، همچنین مقام شامخ ۲ تن از پرستاران کادر درمان استان تجلیل گردید.

☑️ روابط عمومی و دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهر جدید سهند