ساماندهی و تجهیز خودروهای سازمانی و ملبس گردیدن نیروهای یگان حفاظت به لباس فرم سازمانی
ساماندهی و تجهیز خودروهای سازمانی و ملبس گردیدن نیروهای یگان حفاظت به لباس فرم سازمانی

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی نیروهای یگان حفاظت اداره کل و ادارت شهرستانی تابعه به لباس سازمانی ابلاغی ملبس و خودروهای یگان مجهز زه چراغ گردان، آرم، علایم و برچسب گردیدند.در حاشیه مراسم توجیهی فرماندهان یگان حفاظت ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های […]

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی نیروهای یگان حفاظت اداره کل و ادارت شهرستانی تابعه به لباس سازمانی ابلاغی ملبس و خودروهای یگان مجهز زه چراغ گردان، آرم، علایم و برچسب گردیدند.
در حاشیه مراسم توجیهی فرماندهان یگان حفاظت ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های ۲۱ گانه استان آذربایجان شرقی در مورخه ۱۴۰۰/۷/۸ دکتر مهردادی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی بیان کرد در اجرای بخشنامه های ابلاغی از سوی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با موضوع ساماندهی و تجهیز خودروهای سازمانی و همچنین دستورالعمل البسه کارکنان یگان حفاظت ۴۷ دستگاه خودروی یگان حفاظت برابر الگوی مصوب ابلاغی به آرم، علایم، چراغ گردان و برچسپ تجهیز گردیدند. ایشان افزود با هدف تحکیم مبانی انظباطی، ارتقاء بهره وری و کارآمدی و همچنین افزایش احساس مسئولیت و وظیفه شناسی و اجرای صحیح وظایف ۵۳ نفر نیروی یگان حفاظت و ۵ نفر نیروی شرکتی حفاظتی به لباس سازمانی ابلاغی ملبس گردیدند.