روابط عمومی آذربایجان شرقی دوم شد
روابط عمومی آذربایجان شرقی دوم شد

روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی در ارزیابی عملکرد رشته فعالیت‌ روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی کشور درسال ٩٩، موفق به کسب رتبه دوم در میان روابط عمومی‌های گروه الف شهرک‌های صنعتی کشور شد. به گزارش نصر؛ در این ارزیابی، شاخص‌های چون؛ ارتباطات سازنده با جامعه هدف درون و برون سازمانی، تعامل مناسب […]

روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی در ارزیابی عملکرد رشته فعالیت‌ روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی کشور درسال ٩٩، موفق به کسب رتبه دوم در میان روابط عمومی‌های گروه الف شهرک‌های صنعتی کشور شد.

به گزارش نصر؛ در این ارزیابی، شاخص‌های چون؛ ارتباطات سازنده با جامعه هدف درون و برون سازمانی، تعامل مناسب و پاسخگویی دقیق و به هنگام به مطالبات و مکاتبات سازمان، تولید محتوای استاندارد و حرفه‌ای، خبری و هنری، نوآوری و خلاقیت در انجام وظایف، استفاده از ابزارهای متنوع و فناوری‌، مشارکت موثر در کارگاهی گروهی به منظور تقدیر و تکریم از خدمات و زحمات تلاشگران عرصه توسعه ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی، مدنظر در ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌های شرکت شهرک‌های صنعتی کشور بوده است.
این موفقیت مرهون تلاش‌های بی شائبه «وحید تاج مهر» مدیر توانمند روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی بوده است.