در دیدار مدیر عامل مرکز نیکوکاری پیوند اعضا استان و مدیر کل سلامت شهرداری تبریز عنوان شد؛تعامل و هم افزایی در راستای ارتقاء سلامت بیماران پیوندی
در دیدار مدیر عامل مرکز نیکوکاری پیوند اعضا استان و مدیر کل سلامت شهرداری تبریز عنوان شد؛تعامل و هم افزایی در راستای ارتقاء سلامت بیماران پیوندی

در این دیدار جلب اعتماد عمومی، خیرین و مرتفع نمودن مشکلات بیماران پیوندی مورد تاکید قرار گرفت.به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت وامور اجتماعی، مدیر کل سلامت وامور اجتماعی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر رسول زارع زاده مدیر فقید این مرکز پیوند اعضاء اظهار داشت: ایثار و از جان گذشتگی دکتر زارع […]

در این دیدار جلب اعتماد عمومی، خیرین و مرتفع نمودن مشکلات بیماران پیوندی مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت وامور اجتماعی، مدیر کل سلامت وامور اجتماعی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر رسول زارع زاده مدیر فقید این مرکز پیوند اعضاء اظهار داشت: ایثار و از جان گذشتگی دکتر زارع زاده که در هین بیماری و علیرغم مشکلات جسمی و و در شرایط بحرانی کرونا در اذهان ماندگار خواهد بود بی شـک و دعای خیر بیماران توشـه آخرت آن فقید بوده و اجـر و منـزلت اخروی نصیب وی خواهد گردید.