آنچه والدین از آسیب های اجتماعی باید بدانند
آنچه والدین از آسیب های اجتماعی باید بدانند

چه آسیب هایی فرزندان ما را تهدید می کند؟در گروه سنی کودکان و نوجوانان، خطرات مختلفی هستند که به دلیل مقتضیات این سخن و زمینه های خطرجویی، هیجان طلبی و کنجکاوی، به ویژه در بین نوجوانان، آن ها را تهدید می کند و به طور خلاصه میتوان این خطرات را در گرایش به رفتارهای پرخطر، […]

چه آسیب هایی فرزندان ما را تهدید می کند؟
در گروه سنی کودکان و نوجوانان، خطرات مختلفی هستند که به دلیل مقتضیات این سخن و زمینه های خطرجویی، هیجان طلبی و کنجکاوی، به ویژه در بین نوجوانان، آن ها را تهدید می کند و به طور خلاصه میتوان این خطرات را در گرایش به رفتارهای پرخطر، تعبیرکرد. در اینجا به برخی از این خطرات، اشاره می شود.
• گرایش به مصرف دخانیات
• گرایش به سوءمصرف مواد
• گرایش به خشونت
• گرایش به سبک های زندگی نابهنجار
چه کودکان و نوجوانانی، بیشتر در معرض آسیب هستند؟
پژوهشگران و برنامه ریزان، توصیه می کنند که در کنار مراقبت از همه کودکان و نوجوانان و آموزش مهارت های خودمراقبتی و پیشگیرانه به همه آنان، در عین حال، کودکان و نوجوانانی را که در معرض خطر هستند، بیشتر مورد توجه قرار دهیم. سؤال این است که چه کسانی درمعرض خطر هستند.
کودکان و نوجوانانی که:
• سابقه شکست تحصیلی دارند.
• سابقه مشکلات رفتاری و روانی دارند.
• در خانواده های پرخطر زندگی می کنند.
• در محیط های مخاطره آمیز سکونت و یا رفت و آمد دارند.
• دوستانی دارند که سابقه رفتارهای پرخطر دارند.
والدین، برای محافظت از فرزندان شان، چه کاری باید انجام دهند؟
• آگاهی خود در مورد ویژگی های رشدی )جسمی، روانی و اجتماعی( فرزندان شان را افزایش دهند.
• به سبک فرزند پروری خود دقت کنند و در صورت لزوم، آن را اصلاح نموده و یا بهبود ببخشند.
• از خطراتی که فرزندان شان را تهدید می کند، آگاهی داشته باشند.
• گروه دوستی و همسالان فرزندان شان را بشناسند و به روابط فرزند خود توجه داشته باشند.
• توانمندی خود در زمینه مراقبت از کودکان و نوجوانان شان را افزایش دهند.
اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی
فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی