عضو شورای کلانشهر تبریز در دیدار با مسئولین امداد صنعت نانو در استان:ورود شهرداری برای حمایت سرمایه گذاران امداد صنعت نانو در پروژه های شهری
عضو شورای کلانشهر تبریز در دیدار با مسئولین امداد صنعت نانو در استان:ورود شهرداری برای حمایت سرمایه گذاران امداد صنعت نانو در پروژه های شهری

نشست مشترک حجت الاسلام و المسلمین زعفرانچی لر عضو شورای کلانشهر تبریز، رئیس کمسیون سرمایه گذاری در شورای شهر تبریز با بنیانگذار و رؤسای کار گروه­های تخصصی آکادمی امداد صنعت نانو برگزار شد.در این نشست ابتدا مهندس جعفری به معرفی همکاران پرداختند.سپس آقای دکتراکبر شمس فر رییس کارگروه ارتباط با صنعت و آقای دکتر هادی […]

نشست مشترک حجت الاسلام و المسلمین زعفرانچی لر عضو شورای کلانشهر تبریز، رئیس کمسیون سرمایه گذاری در شورای شهر تبریز با بنیانگذار و رؤسای کار گروه­های تخصصی آکادمی امداد صنعت نانو برگزار شد.
در این نشست ابتدا مهندس جعفری به معرفی همکاران پرداختند.
سپس آقای دکتراکبر شمس فر رییس کارگروه ارتباط با صنعت و آقای دکتر هادی یعقوبی رئیس کارگروه سرمایه گذاری و سرمایه پذیر و خانم مهندس آزیتا محمودی رئیس کارگروه معماری و شهرسازی امداد صنعت نانو در مورد کمبودها و مشکلات جذب سرمایه گذار در تبریز صحبت کردند
وروسای کار گروه های امداد صنعت نانو در این جلسه اظهار داشتند  عامل اصلی در تحقق اهداف توسعه ی شهری پیشرو نه فقط کمبود سرمایه، بلکه وجود موانع پیش روی سرمایه گذاران و عدم وجود بسترهای مناسب برای گسترش و توسعه ی هر چه بیشتر فعالیت های اقتصادی آن هاست.
و آقای دکتر هادی یعقوبی به موضوع سرمایه گذارانی که سراغ دارند و ایده و طرح هایشان اشاره کردند.
و آقای زعفرانچی لر از فرار سرمایه گذاران از تبریز سخن گفتند
یکی از معضلات مهم سرمایه گذاران، وجود بروکراسی های پیچیدهی اداری  و قوانین و مقررات مزاحم سرمایه گذاری، در تامین پروژه های سرمایه گذاری از عمده ترین موانع حضور بخش خصوصی در بسیاری از پروژه های شهری می باشد.
وی تاکید کرد؛ بایدشهرداری ها، شرایط ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در پروژه های شهری را فراهم سازند و ضمن برداشتن موانع پیش روی آن ها و با پیشنهاد بسته های تشویقی و امکانات مضاعف برای فعالیت هر چه بیشتر، آن ها را ترغیب نمایند ،شاهد توسعه ی هرچه بیشتر کلانشهر تبریز خواهیم بود. قطع به یقین با ورود بخش خصوصی به پروژه های شهری علاوه بر سامان یافتن چهره شهرها، انتفاع سرمایه گذاران، بخشی از سنگینی هزینه های مورد نیاز اجرای این طرح ها از دوش شهرداری ها برداشته می شود.

در پایان مهندس جعفری اشاره کردند؛ تجربه های چند دهه از رویکرد مدیریت شهری در خصوص تامین نیازهای های خدماتی، تفریحی و آموزشی از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی، هنوز تا تامین اهداف مدیریتی و استفاده از تمامی پتانسیل های ورود بخش خصوصی به این حوزه فاصله ی زیادی وجود دارد که طرح ها و سرمایه گذاران خوبی به همراه دارند و با کارگروه های تخصصی نخبگان ، اساتید و فرهیختگان خود آماده ی همکاری با شورای شهر در کمسیون سرمایه گذاری و دیگر طرح ها می باشند.
و تفاهم نامه ای ارایه دادند رئیس کمیسیون حجت الله اسلام و المسلمین زعفرانچی لر نیز از این موضوع استقبال کردند.