تاب آوری چیست؟
تاب آوری چیست؟

تاب آوری ظرفیت گذشتن از دشواری، پایداری و  ترمیم خویشتن است .این ظرفیت می تواند به فرد کمک کند تا پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار زندگی بگذرد و با وجود قرارگرفتن در معرض تنش های شدید شایستگی های اجتماعی، تحصیلی و شغلی خود را ارتقا بخشد و متمایز شود. افراد چگونه می توانند در مقابل درد، […]

تاب آوری ظرفیت گذشتن از دشواری، پایداری و  ترمیم خویشتن است .این ظرفیت می تواند به فرد کمک کند تا

پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار زندگی بگذرد و با وجود قرارگرفتن در معرض تنش های شدید شایستگی های

اجتماعی، تحصیلی و شغلی خود را ارتقا بخشد و متمایز شود.

افراد چگونه می توانند در مقابل درد، غم و اندوه حوادث زندگی دشوار مقاومت کنند؟ چه اتفاقی می افتد که یک رویداد مشابه برای دو نفر اتفاق میفتد، یکی می تواند از پس آن بربیاید اما دیگری نابود می شود؟ توانایی برگشت به عقب  و حرکت به جلو بعد از یک شکست، اشاره به میزان تاب آوری افراد دارد که چگونه با یادگیری و به کارگیری اصل تاب آوری بتوان در مقابله با دشواری ها عمل کرد. تاب آوری به طور بالقوه در همه افراد وجود دارد تمرکز بر عوامل تاب آوری اغل ب به معنای تمرکز بر نقاط قوت به جای نقاط ضعف می باشد که کمک می کند افراد بتوانند مشکلات را پیش بینی و به هر مناسب با آن مقابله کنند.

تاب آوری در پیشگیری از بروز مشکلات روانشناختی مانند افسردگی در سطح گسترده نقش مهمی دارد.

یک تعریف بسیار دقیق از تاب آوری عبارت از مجموعه ای از پاسخ های شناختی، رفتاری و هیجانی انعطاف پذیر به سختی های حاد یا مزمن است که می تواند غیرمعمول و یا پیش پا افتاده باشد. این پاسخ قابل یادگیری و درک توسط همگان می باشد.

ویژگیهای افراد تاب آور چیست؟

۱- احساس ارزشمندی

پذیرفتن خود به عنوان فردی ارزشمند، احترام قایل شدن برای خود و توانایی های خود، سعی در شناخت نقاط مثبت

خود و پرورش دادن آن ها و از طرف دیگر شناخت نقاط ضعف و کتمان نکردن آن ها.

۲-مهارت حل مساله

افراد تاب آور ذهنیتی تحلیلی – انتقادی نسبت به توانایی های خود و شرایط موجود دارند.در مقابل شرایط مختلف

انعطاف پذیرند و توانایی شگفت انگیزی در پیدا کردن راه حل های مختلف درباره ی موفقیت یا مساله خاص دارند.

۳-مهارتهای اجتماعی

افراد تاب آور مهارت های ارتباط با دیگران را خیلی خوب آموخته اند.آن ها می توانند در شرایط سخت هم شوخ طبعی خودشان را حفظ کنند.با دیگران صمیمی شوند و در مواقع بحرانی از حمایت اجتماعی دیگران بهره ببرند. ضمن اینکه می توانند سنگ صبور خوبی باشند.

۴-خوش بینی

اعتقاد راسخ به اینکه آینده می تواند بهتر باشد و احساس امید و هدفمندی از ویژگیهای دیگر افراد تاب آور است. این

افراد باور دارند که می توانند زندگی و آینده خود را کنترل کنند.

۵-همدلی

افراد تاب آور توانایی برقرتری رابطه توام با احترام متقابل با دیگران را نیز دارند.

منبع: آل سیبرت، مزایای تاب آوری (۱۳۹۴).  ترجمه علیرضا صارمی، انتشارات روزگار

اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی

فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی