معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال استان آذربایجان شرقی:اجرای طرح سرباز کارآفرین در آذربایجان شرقی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال استان آذربایجان شرقی:اجرای طرح سرباز کارآفرین در آذربایجان شرقی

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح سرباز کارآفرین در آذربایجان شرقی خبر داد.🔹یونس طاهری در دیدار نماینده یگانهای رزمی نظام وظیفه نیروی انتظامی استان با اشاره به ضرورت فراهم نمودن زمینه های اشتغال و کارآفرینی در نیروهای وظیفه نیروهای مسلح افزود: طرح سرباز کارآفرین با هدف […]

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح سرباز کارآفرین در آذربایجان شرقی خبر داد.
🔹یونس طاهری در دیدار نماینده یگانهای رزمی نظام وظیفه نیروی انتظامی استان با اشاره به ضرورت فراهم نمودن زمینه های اشتغال و کارآفرینی در نیروهای وظیفه نیروهای مسلح افزود: طرح سرباز کارآفرین با هدف اشتغال سربازان وظیفه بعد از ترخیص از دوره مقدماتی وظیفه سربازی اجرا می گردد که نقش مهمی در مهارت آموزی و تامین نیروی مورد نیاز ماهر واحدهای تولیدی صنعتی و بخش‌های خدماتی و کشاورزی و تولیدی خواهد داشت٠

🔹طاهری با بیان اهداف راهبردی این طرح خاطر نشان کرد: برای ایجاد اشتغال و کارآفرین سربازان نیروی های مسلح در استان برای بعد از اتمام دوره ضرورت سربازی و همزمان با ورود این نیروهای آماده به بازار کار این طرح با هدف مهارت آموزی و کسب و کار و کارآفرینی در یگانهای رزم اجرا خواهد شد.

🔹مدیریت کارآفرینی و اشتغال اداره کل با اشاره به برگزاری جلسات فیمابین این معاونت و نماینده نظام وظیفه نیروی انتظامی افزو: در این نشست ضمن بحث پیرامون اجرای این طرح در استان امکان مهارت‌آموزی و کارآفرینی در بین سربازان وظیفه نیروهای مسلح فراهم شد.